Tertil nedir? Din kültürü kavramı

Hata Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal Et

TERTİL

Tertil hakkında bilgi

Dini kavram olarak Tertil nedir

الترتيل

 

Tertil, Kur’an’ı düşünerek yavaş yavaş okuma demektir.

 

Sözlükte “tertil”, “düzenlemek, sıralamak, sözü özenle ve yerli yerinde söylemek” anlamına gelir. Terim olarak ise Kur’an’ı acele etmeden, tane tane, tecvit kurallarına uygun olarak, mâna ve hikmeti üzerinde düşünerek ve kalp huzuru ile okumak demektir. Kur’an’da “tertil” kelimesi iki ayette geçer. Bunlardan birinde Hz. Peygamber ve müslümanlar Kur’an’ı tertil üzere okumakla emrolunmuşlardır:

 

“Kur’an’ı tane tane, hakkını vererek oku!”

 

(el-Müzzemmil 73/4). Diğerinde ise Kur’an’ın

 

indiriliş tarzı hakkında bilgi verilir ve “Biz Kur’an’la

 

senin kalbini güçlendirmek için onu böyle parça parça

 

indirdik ve tane tane okuduk” (el-Furkan 25/32)

 

buyurulur (ayrıca bk. el-Isrá 17/106). Hz. Peygamber, Kur’an’ı ashabına öğretme gayesiyle yavaş yavaş, tane tane ve ayet sonlarında durarak okurdu; Hz. Peygamber’in hanımı Ümmü Seleme’ye onun okuyuşu soruldugunda, “Resûlullah kıraatini ayırırdı (tane tane, dura dura okurdu)” cevabını vermiştir (Tirmizi, “Fezâilu l-Kur’an” 23; Ebu Davud, “Vitir” 20). Kendisi harfleri tam çıkararak, ayetleri uzatarak okuduğu gibi, ahirette Kur’an okuyan kişiye, “Oku ve yüksel! Dünyada okuduğun gibi tane tane oku! Varacağın makam, en son okuyacagin ayet olacaktır” denileceğini de söylemiştir (Ebu Davud, “Vitir”. 20). Hz. Peygamber, cemaatle namaz kıldırırken kıraati kısa tutar, nafile namaz kılarken uzun süreler okurdu; gece namazlarında ayetler üzerinde uzun uzun düşünür, bazan bir âyeti defalarca tekrar ederdi (İbn Mace, “Ikametü’s-salat” 179). Kur’an okumayla ilgili tavsiyelerinden Hz. Peygamber’in, Kur’an’ı bilinçsizce ve çok hızlı bir şekilde okumayı tasvip etmedigi anlaşılmaktadır

 

Tertilin Kur’an okuma tarzlarından biri olan tahkik ile benzeştiği yönler bulunmakla birlikte farklılaştığı yönler de vardır (bk. TİLAVET).

 

Ayrica bk KIRAAT TECVIT

 

Temel İslam ansiklopedisi cilt 8 sayfa 103

0
mumsema 4 gün 0 Cevap 19 Görüntüleme

Bir cevap bırakın

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.