Siyer-i Nebi Dersi Örnek Test Sınav Soruları

Hata Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal Et
Siyer-i Nebi Dersi Çıkmış Sınav Soruları

1- Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede doğmuştur?

Cevap: 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de

2- Peygamberimizin anne ve babasının isimleri nelerdir?

Cevap: Annesinin adı: Âmine binti Vehb- Babasının adı: Abdullah b. Abdülmuttalib

3- Peygamber Efendimizin sütannelerinin isimleri nelerdir?

Cevap: Peygamberimizi kısa bir süre Ebû Leheb’in cariyesi Süveybe daha sonra ise Hz. Halime emzirmiştir.

4- Peygamberimizin göğsünün yarılması hâdisesine ne ad verilir?

Cevap: Şakku’s-Sadr

5- Peygamber Efendimizin annesi nerede ve ne zaman vefat etmiştir?

Cevap: Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken Ebva Köyü yakınlarında

6- Annesinin vefatından sonra Efendimizi himaye eden sevgili dedesinin adı nedir?

Cevap: Abdülmuttalib b. Haşim

7- Dedesinin vefatından sonra Peygamber Efendimizin bakımını üstlenen amcasının adı nedir?

Cevap: Ebû Talib

8- Peygamber Efendimize kendi çocuklarından daha fazla ilgi gösteren muhterem yengesinin adı nedir?

Cevap: Hz. Fatıma binti Esed

9- Peygamber Efendimizin çocukluk yıllarında yaptığı meslek hangisidir?

Cevap: Çobanlık

10- Peygamber Efendimizin amcası ile birlikte gittiği Busra şehrinde karşılaştığı rahibin adı nedir?

Cevap: Rahip Bahira

11- Cahiliye devrinde kan dökmenin kesinlikle yasak olduğu aylara ne ad verilir?

Cevap: Haram aylar

12- Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?

Cevap: Ficar Savaşları

13- Mekke’ye gelen misafirleri, tüccarları, mazlumları korumak amacıyla kurulan, Peygamberimizin de katıldığı cemiyetin adı nedir?

Cevap: Hılfu’l-Fudûl (Erdemliler Birliği)

14- Peygamber Efendimiz genç yaşlarından itibaren hangi meslekle geçimini sağlamıştır?

Cevap: Ticaret

15- Peygamber Efendimiz kaç yaşında ve kiminle evlenmiştir?

Cevap: 25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlenmiştir.

16- Peygamber Efendimiz ve Hz. Hatice’nin kaç çocukları olmuştur, isimleri nelerdir?

Cevap: 6 çocukları olmuştur. İsimleri: Erkekler Kasım ve Abdullah; kızlar Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma

17- İslam öncesi Arap yarımadası ve tüm dünyanın içinde bulunduğu döneme ne ad verilir?

Cevap: Cahiliye devri

18- Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimizin hangi isimleri yer almaktadır?

Cevap: Muhammed isimi (4 yerde), Ahmed ismi ise (1 yerde) geçmektedir?

19- Hicaz bölgesinin 3 önemli şehrini yazınız.

Cevap : Mekke, Medine, Taif

20- Arap toplumunda çöllerde göçebe olarak yaşayan insanlara ve şehirlerde yerleşik hayat süren kimselere sırasıyla ne ad verilir?

Cevap: Bedevî, Hadarî

21- Cahiliye devrinde Mekkelilerin komşu ülke ve kabilelerle yaptığı ticarî anlaşmalara ne ad verilir?

Cevap: Îlâf

22- Cahiliye devrinde Mekke çevresinde kurulan meşhur panayırlar hangileridir?

Cevap: Ukaz, Mecenne, Zülmecaz ve Mina

23- Cahiliye devrinde Kâbe duvarına asılan meşhur yedi şiire ne ad verilir?

Cevap: Muallakat-i Seb’a

24- Mekke’ye putperestliği getiren kişi ve getirdiği putun adı nedir?

Cevap: Amr b. Luhay – Hübel putu

25- Cahiliye devrinde putlara tapmayan, Allahın birliğine inanarak Hz. İbrahim’in yolundan gitmeye çalışan kişilere ne ad verilir?

Cevap: Hanif

26- Allah ile birlikte başka ilahlar kabul etmeye ve bu inancı taşıyanlara ne ad verilir?

Cevap: Şirk, Müşrik

27- Kusay b. Kilab tarafından yaptırılan, Mekke şehrinin yönetildiği merkeze ne ad verilir?

Cevap: Daru’n-Nedve

28- Mekke’ye hac veya umre için gelen misafirlerin yemek ihtiyacının karşılanmasına ne ad verilir?

Cevap: Rifâde

29- Mekke’ye hac veya umre için gelen misafirlerin su ihtiyacının karşılanmasına ne ad verilir?

Cevap: Sikâye

30- Peygamberimizin doğumundan hemen önce Yemen valisi Ebrehe’nin Mekke’ye saldırmasına ne ad verilir?

Cevap: Fil Vakası

31- Peygamber Efendimizin hayatını inceleyen ilmin adı nedir?

Cevap: Siyer-i Nebi

32- Peygamber Efendimizin savaşlarını inceleyen ilme ne ad verilir?

Cevap: Meğazi

33- Kureyşliler Kâbe’nin tamiri sırasında Haceru’l-Esved’in yerine konması hususunda anlaşamamışlardır. Bu anlaşmazlığı kim çözmüştür ve bu olaya ne ad verilir?

Cevap: Hz. Muhammed, Hakem Olayı

34- İslam’dan önce Mekkeliler Peygamberimize nasıl hitap etmişlerdir?

Cevap: Muhammedü’l-Emin

35- Peygamber Efendimize ilk vahiy hangi tarihte ve nerede gelmiştir?

Cevap: 610 yılınnda Hira Mağarası’nda

36- Peygamber’in doğduğu ve ilk vahyi aldığı gün hangisidir?

Cevap: Pazartesi günü

37- Peygamber Efendimize vahyin geldiği gece hangisidir?

Cevap: Kadir Gecesi

38- Peygamberimize nazil olan ilk ayetler hangileridir?

Cevap: Alak Sûresi ilk beş ayet

39- Peygamberimize vahiy getiren meleğin adı nedir?

Cevap: Cebrail

40- Efendimize iman eden ilk Müslümanların isimleri nelerdir, yazınız.

Cevap: Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd b. Harise, Hz. Ebû Bekir

Hazırlayan: siyerinebi sitesi

0
mumsema 4 ay 0 Cevap 354 Görüntüleme

Bir cevap bırakın

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.