Oyun ne demektir? İslamda Oyun kavramı

Hata Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
Cancel

Oyun nedir Oyun ne anlama gelir

Oyun, beden veya zihin gücünün sadece zevk almak,dinlenmek ve eğlenmek maksadıyla yaptığı işlere denir.
İslâm’da şansa dayanan ve bir tarafınhaksız kazancına, öbür tarafın kaybetmesine sebep olanoyunlar kumar sayılarak yasaklanmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de Ey iman edenler; içki, kumar, tapınmak için dikilenheykeller ve fal okları, şüphesiz şeytan işipisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadeteeresiniz“buyurulur (el-Maide, 5/90).

Tavla ve gülbahar, kumardır. Nitekim Resulullah (s.a.s) Kim nerd şir (tavla ve gülbahar) oynarsa elini domuz etine ve kanına bulamış gibi olur” buyurmuştur.

İmam Şafiî zekayı güçlendirdiği gerekçesiyle satrancı mekruh saymış, öteki mezhep imamları ise, kumar kabul ederek haram olduğunu söylemişlerdir. At, katır, eşek, deveyarışları, atıcılık müsabakaları caizdir. Savaş hazırlığı olan her şeyi öğrenmek,harp manevraları yapmak teşvik edilmiştir.

Resulullah (s.a.s) yapmış olduğu bir yarışta birinci, Ebû Bekir ikinci, Hz. Ömer de üçüncü olmuşlardı. Hattâ atıcılık ve yarış oyunlarını meleklerin bile seyrettiği rivayet edilmiştir. Bu gibi yarışlarda taraflardan birinin veya üçüncü şahısların kazanana ödül vereceklerini şart koşmaları da caizdir. Çünkü bu şekilde harp veharp aletlerinin öğretilmesi teşvik edilmiş olur. Fakat,ödüle karşılıklı olarak yarışan taraflarca şart koşulur, yarışı kazanan taraf ötekitaraftan ödülü alır, o taraf kaybeder ve zararlı çıkarsa;bu, kumar olur ve haramdır. Spor yapmak amacıylayarışlar, at yarışları ve atıcılıkmüsabakaları düzenlemek de menduptur. Ancak bu yarışlardayarış yapan hayvanları bitkin hale getirmemek gerekir.Sırf eğlenmek için müsabaka yapmak mekruhtur. Ancak bubayramlarda olursa, mübah ve hattâ menduptur.

Genel olarak karşılıklı iddia vebahse dayanmayan ve sırf hoş vakit geçirmek amacıylayapılmayıp bedenî, zihnî ve sosyal bir faydası olanoyunlar helal sayılmıştır. Zararlı ve hiç faydası olmayan oyunlar da yasaklanmıştır

Ayrıca bk. Kumar ve Eğlence kavramları

0
mezbilisim 1 ay 0 Cevap 4 Görüntüleme