Mü’tefikât ne demek? Ashab-ı Mütefikat

Hata Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
Cancel

Kuranda geçen bir kıssa(öykü): Ashâb-ı Mü’tefikât

Mü’tefikât nedir kısaca anlamı

Kur’ân-ı Kerîm’de, yaşadıkları toprakların altt üstüne getirilmek suretiyle cezalandı­rıldıkları bildirilen ahali veya bunların otur­dukları yerleşim merkezleri.

Mü’tefike (çoğulu Mü’tefikât) altı üstüne getirilmiş demektir. Müfessirlere göre Kur’an-ı Kerîm’de “Onlardan evvel gelen Nuh, Ad, Semûd kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yıkılmış kasabaların (Mü’tefikât) haberlerini onlar almadılar mı? Onlara peygamberleri apaşjkar delillerle gelmişlerdi fakat onlar inanmamış, Allah onlara zulmetmemiş, lakin onlar kendi öz canlarına zulmetmiş­lerdi” (et-Tevbe 9/70) mealindeki âyette anılan “Mü’tefikât” ile Lût kavminin ve bunla­rın oturdukları yerlerin kasdedtldiği Hicr 15/74 âyetinin yardımıyla anlaşılmaktadır. Zira bu âyette verilen bilgiye göre, Hz. Lût’un kavmi peygamberlerini dinlemedik­leri, ahlâksız yaşayışlarını sürdürdükleri için yaşadıkları şehirlerin altı üstüne getirilmiş, böylece cezalandırılmışlardır. Tevrat’ta da Lût’un kavminin yaşadığı Havza’nın şehir­leri harap edilmek suretiyle cezalandırıldık­ları bildirilmektedir.

Bazı müfessirler de Ashâb-ı Mü’tefikât’ın sadece Lût kavmi olmayıp davranışları sebebiyle yerle bir edilen bütün kavimler olabileceğini İleri sürmüşlerdir.

0
mezbilisim 2 ay 0 Cevap 1 Görüntüleme