Mekke fethinin sebepleri ve sonuçları

Hata Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal Et

MEKKENİN FETHİNE GİDEN YOL

mekke’nin fethi nedenleri ve sonuçları (mekke’nin fethi nasıl olmuştur kısaca)

Allah Teâlâ, cehalet içinde yaşayan insanları uyarmak ve onlara doğru yolu göstermek için onların içinden kendilerine peygamberler göndermiştir. Peygamberler zincirinin son halkası Hz. Muhammed (sav)’dir.

Hz. Peygamber, önceleri gizli gizli insanları Allah’a davet etti. Üç yıl gizli davetten sonra açıktan İslam’a çağırdı. Kavmi, kendisine ve inananlara zulüm yaptılar ve boykot uyguladılar. Hz. peygamber, yüce davası uğrunda gece gündüz, açık gizli çalıştı. Müşrikler Rasûlullah’a ve ona uyanlara çok acımasızca davrandılar. Davasından vazgeçirmek için önce çeşitli tekliflerde bulundular. Bundan sonuç almayınca çeşitli tuzaklar kurdular, taşladılar ve nihayet içlerinde barındırmadılar. İçinde yaşadıkları ve çok sevdikleri kendi yurtları Mekke’yi kendilerine dar ettiler. İlk önce sahabe-i kiram iki defa Habeşistan’a daha sonra Medine’ye hicret ettiler.

 

Medineli ensar, Mekkeli muhacirleri kucakladı, kendilerine ortak ettiler, kardeş oldular. Fakat müşrikler onları burada da rahat bırakmadılar. Müslümanları potansiyel bir güç olarak gördüklerinden onları imha etmek istediler. Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlar yapıldı. Rasûlullah (sav) ve ashabı, Mekke özlemi çektikleri için umre ziyareti yapmak istediler. Fakat engellendiler. Hudeybiye antlaşması imzalanarak umre ziyareti ertelendi fakat Medine’de bulunan Müslümanlar devlet olarak kabul edilmiş oldular. Fakat müşrikler kısa sürede bu antlaşmayı bozdular. Bunun üzerine Rasûlullah (sav), Mekke’nin fethi için hazırlıklara başladı. Kan dökmeden orayı fethetmek daha doğrusu gönülleri fethetmek istiyordu. Diğer krallar, bir fetih yaptıklarında aziz olanları zelil, zelil olanları aziz kılıyorlardı. Rasûlullah ise şefkat ve rahmet peygamberiydi. Kavmi kendisini yalanlamış, kendisine eza ve cefa çektirmiş, çeşitli şekillerde zulüm yapmış ve öz yurdundan çıkarmışlardı. Fakat o, kimseye kin, intikam beslemedi ve hiç kimseye zulüm ve eziyet etmedi.

 

Nihayet Rasûlullah (sav), Orduya, kılıçlarını mecbur kalmadıkça kullanmamalarını; yaşlılara, çocuklara, kadınlara, hayvanlara asla zarar verilmememsini; sadece çaresiz kalındığında nefsi müdafaa için silah kullanabileceklerini kendilerine tembihledi. Savaş yapılmadan Mekke fethedildi. Mekke ile beraber gönüller de fethedildi. Nitekim Mescidü’l-Haram’a toplanan topluluğa Efendimizin (sav): “Size nasıl davranmamı umuyorsunuz?” sorusu üzerine hep bir ağızdan: “Senden hayır bekliyoruz. Sen şerefli bir kardeşsin ve şerefli bir kardeşin oğlusun.” Bunun üzerine Rasûlullah (sav): “Gidiniz, hepiniz serbestsiniz!” diyerek genel af ilan etmiş ve onların gönüllerini fethetmiştir.[1]

O gün Kâbe’nin içindeki ve insanların kalplerindeki putlar tek tek yıkılmıştır. Bilal Kâbe’nin üzerine çıkıp ezan okumuş, insanlar bölük bölük Allahın dinine girmeye başlamışlardır.

Bu durum Nasr Suresinde açık bir şekilde belirtilmektedir.  Nasr Suresinin mealiyle bitirmek istiyorum: “Allahın yardımı ve fetih geldiği zaman insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiklerini gördüğünde, Rabbini hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.” [2]

———————–

[1] Beyhakî, Sünenü’l-kübrâ, IX/118.

[2] Nasr.1-3

devam etmekte 1
mumsema 2 hafta 1 Cevap 31 Görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported .

  Hata Bildir
  İptal Et

  Mekke’nin fethi nedenleri ve sonuçları maddeler halinde

  Mekke’nin Fethi’nin Sebepleri
  1. Müşriklerin Hudeybiye şartlarına uymaması
  2. İslâmiyetin yayılmasında mühim bir engel teşkil etmesi
  3. Mekke’nin jeopolitik ve dinsel konumu
  4. Arap Yarımadası’nın merkezi halinde bulunması

  Mekke’nin Fethi’nin Sonuçları
  1. İslâmiyet Arap yarımadasının en kuvvetli dini haline geldi.
  2. Arap Yarımadası’nın merkezi elde edildi.
  3. Müslümanlar hac ibadetinde serbestlik kazandılar.
  4. Hicaz bölgesinin fethi bitti . (Mekke, Medine, Taif)
  5. İslamiyetin yayılış hızlandı.

  Kaynak tarih portalı

Bir cevap bırakın

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.