Kur’an’a Göre Yahudiler Ve Hrîstiyanlar

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal

Kur’an’a Göre Yahudiler Ve Hrîstiyanlar

SORU: Kur’an’a göre Yahudiler ve Hristiyanlar arasında bir fark var mıdır?

CEVAP: Yahudiler aslında Hz. Musa’ya, Hristiyanlar da Hz. İsa’ya uyan kimseledir. Bunlardan her birine Kur’an “Kitap ehli” gözüyle bakar. “Kitap ehli” ifadesinin anlamı bunların peygamberlerine Allah tarafından ilahi bir kitap indirilmiş demektir. Bu kitaplardaki değişiklik (çok) sonraları yapılmıştır.

İncil Allah’ın Hz. İsa’ya, Tevrat da Hz. Musa’ya indirdiği kitaptır. Aşağıdaki ayette Kur’an bu gerçeğe işaret etmektedir:

Andolsun biz Musa’ya kitabı verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya da mucizeler verdik. Ve onu Ruh’ul-Kuds (Cebrail) ile destekledik. (Bakara/87)

Kur’an’m bize anlattığına göre müslüman için kitap ehlinin yemeğini ve kestiği eti yemek, ehli kitap kadınla evlenmek ve onlara zimmet ahdi vermek caizdir. Onlar bize karşı aldatıcı ve karşı koyucu olmayıp sözlerini yerine getirip barışçı oldukları sürece, onlara iyi muamele etmeliyiz. Böyle bir uygulamada şu İslâmî kurala boyun eğilir: “Müslümanların lehine olarak ne varsa bunlar ehli kitap için de vardır. Bizim aleyhimize ne varsa, aynı şe-yler onlar için de vardır.”

Kitap ehli ile ilişkilerin düzenlenmesi konusunda Kur’an şöyle buyurur:

Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin (Yahudi ve Hristiyanların) yiyeceği size helâldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. Mü’min kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da … size helâldir. (Maide/5)

Kur’an tüm ehl-i kitabı tek olan Allah’a ve hak dine davet ederken gerçekçi ve insaflı olmuştur. Kur’an’da bu konuda şöyle buyurul-m aktadır.

(Rasûlüm!) De ki: “Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz: Allah’tan başkasına ibadet etmeyelim. O’na hiçbir şeyi eş tutmayalım. Ve Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi üahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: “Şahit olunuz ki biz müslümanlarız!” deyiniz. (Âl-i İmran/64)

Kur’an-ı Kerim aynı zamanda kurtuluş yolunun bu iman olduğunu, başkaca bir kurtuluş yolu olmadığını bildirmiştir. Allah’ın rızâsını kazanmak isteyen kendisini ve duygusunu Allah’a teslim etmeli, yüce Allah’ın tek ilah olduğunu ikrar etmelidir.

Kur’an kitap ehlinden şöyle bahsetmektedir:

(Kitap ehli) “Yahudiler yahut Hristiyanlar dışında hiç kimse cennete giremeyecek” dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara: “Eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin!” de. Bil’akis kim muhsin olarak yüzünü Allah’a döndürürse (Allah’a hakkıyla kulluk ederse) onun ecri Allah katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır, ne de üzüntü çekerler. (Bakara/111-112)

Öte yandan Kur’an Allah’ın kitabını değiştiren ve sapan Yahudilere yönelerek onlara yazık olacağını ve yok olacaklarını hatırlatıyor:

İşte (bu hadiseden sonra) üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah’ın gazabına uğradılar. Bu musibetler (onların başına), Allah’ın ayetlerini inkara devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir. (Bakara/61)

Sözlerinden dönmeleri, Allah’ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve “kalplerimiz kılıflanmıştır” demeleri sebebiyle (onları lanetledik, türlü belalar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildir tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı dışında artık iman etmezler.

Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem’in üzerine büyük bir iftira atmalarından ötürü (onları lanetledik).” (Nisa/155-156)

Sonra Kur’an, müslümanların Yahudilere karşı durumu ile Hristi-yanlara karşı durumu arasında bir ayırım gözeterek kitap ehline bakışını şöyle ifade etmiştir:

İnsanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak Yahudiler ile, şirk koşanları bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da “Biz Hristi-yanlarız” diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Rasûle indirileni duydukları zaman, tanış çıktıkları gerçekten dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki: “Rabbimiz! İman ettik, bizi (hakka) şahit olanlarla beraber yaz. Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umup dururken, Allah’a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim?”

Söyledikleri (bu) sözden dolayı Allah onlara, içinde devamlı kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi. İyi hareket edenlerin mükâfatı işte budur. (Maide/82-85)

devam etmekte 0
mumsema 7 ay 2020-08-05T14:54:50+03:00 1 cevap 77 görüntüleme

cevap ( 1 )

  1. 2021-01-28T01:22:55+03:00

    Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

    Bildir
    İptal

    Ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar dır. Bunlar genel olarak; Hz. Musa’ya inananlar Yahudi, Hz. İsa’ya inananlar Hristiyan olarak kendilerini isimlendirmişlerdir. Ehli kitap bizimle iyi muamelede bulundukça bizlerinde onlara iyi muamelede bulunmamız gerekmektedir. Hatta ehli kitabın yani Hristiyan ve Yahudilerin usulüne uygun bir şekilde kestiği kurban bile yenmektedir.

Cevapla

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.