İsim ne zaman konur

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal

İSİM VERMENİN VAKTİ

Bebeğe isim ne zaman konur? çocuğa isim hangi vakitte konulur

İsim vermenin vaktini belirten hadislerden bazıları, çocuğun doğduğu günde konulmasına işaret etmektedirler.
“Ebu Musa el-Eş’ari (r.a.)’den şöyle dediği rivayet olunmuştur: Bir oğlum doğdu, ben hemen çocuğumu alıp Nebi (s.a.v.)’e götürdüm. Resülullah (s.a.v.) oğluma İbrahim adını verdiler. Hurma ile tahnik yapıp ağzına çaldılar. Yavruma hayır ve bereketle dua buyurdular. Sonra bana iade ettiler. (Tecrid-i Sarih, C.11, Sh. 401, Had.. No:1869)

“Amr bin Şuayb’ın dedesi (r.a.)’den rivayet edilmiştir: Peygamber (s.a.v.) yeni doğan çocuğa yedinci gününde isim verilmesini, çocuktan eziyetin kaldırılmasını ve kurban kesilmesini emretti.” (Tirmizi, Kitabul Edeb, Had. No:2988)

Yukarıda birer örneğini verdiğimiz hadis-i şeriflerdeki isim vermenin vakti konusundaki ihtilafı, Buhari kitabının ilgili bölümüne açtığı “Eğer akika kurbanı kesilmiyecekse, çocuk doğduğu vakit isim konulması ve ağzına tatlı çalınması” başlığı ile, başkalarında rastlanmayan en güzel bir biçimde halletmiş olmaktadır.
İbn-ül Hacer’in de belirttiği gibi, Buhari’nin adı geçen başlığında doğumun ilk günü ismi takıldığı zikredilen çocuklar için akika kurbanı kesildiğine dair bir açıklık bulunmamaktadır.
Nitekim akika kurbanı kesmek mecbur değil, mubah bir tavsiyedir.
Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, çocuğun ismi eğer akika kurbanı kesilecekse yedinci günü, kesilmiyecekse birinci günü verilmesi en uygun olanıdır.
Aslında çocuğa isim verme konusunda zaman bakımından bir genişlik söz konusudur.
Bu bakımdan çocuğun isimi doğumunun birinci gününde verilebileceği gün ismini verme caiz olduğu gibi bu günlerden önce veya sonra da konulabilir.
(İslamda Aile Eğitimi, A Ulvan, Sh.92)

65 görüntüleme 0

Son Cevaplar ( 1 )

  0
  2021-04-08T05:56:08+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal

  Çocuğa ismin ne zaman verileceğine dair yukarıdaki iki hadisten anladığımız kadarı ile; çocuğun ismi eğer akika kurbanı kesilecekse yedinci günü, kesilmiyecekse birinci günü verilmesi en uygun olanıdır. Şayet akika kurbanı kesmek mecburi değildir. Yine de çocuğun ismini verme konusunda bir genişlik bulunmaktadır.

Cevapla

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.