Hastalık ve Yaşlılık nedeniyle oruç tutamayan ne yapmalı

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal

ÇOK YAŞLI KİŞİLERİN VE HASTALARIN ORUÇ TUTMAMASI

 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مشکينا، ولا قضاء عليه.« رواه الدارقطني، والحاكم، وضحاه

İbni Abbas radıyallahu anhümá şöyle anlatıyor: “Çok yaşlı olan kimselere oruç tutmaması ve oruç tutmadığı her gün için bir miskini yedir mesi için ruhsat verildi. Tutamadığı oruçları kaza etmesine gerek yok.”

 

Hadisten Çıkarılan Hükümler:

 

İbni Abbas’ın bu sözü sahabe kavli olup mevkuf hadistir. Fakat burada, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buna ruhsat vermiş olması nin kastedilmesi de mümkündür ve o zaman hadis merfû hükmünde olur. Bu gibi meselelerde böyle olması oldukça açıktır. Çünkü oruç bir ibadettir. Belki de bundan dolayı müellif hadisi ondan bu yolla nakletmiştir.

 

Buhari’de, Abdürrezzak’ın Musannef inde, Taberî tefsirinde ve diğer kitaplarda ifade edildiğine göre İbni Abbas radıyallahu anhümâ “Oruç tutmaya gücü yetmeyenlere ise her gün için bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermek gerekir.” (Bakara, 2/184) âyetindeki “yutikunehû” kelimesini “yutavvekûnehû” şeklinde şeddeli olarak okuyor ve şöyle diyor du: “Burada kastedilen çok yaşlı erkek veya kadındır. Bunlar her gün için bir yoksulu doyururlar ve kaza etmeleri gerekmez. “74 Bu da söz konusu ifadenin İbni Abbas’ın bu âyetten çıkardığı bir içtihat olduğunu gösteriyor.

 

Alimler arasında meşhur olan ise bu âyetin neshedilmiş olmasıdır. Bu meseledeki görüşler oldukça uzundur. Bize göre özetle söylenmesi gereken sudur: Bu meseledeki ihtilaf çok önemsizdir. Çünkü oruç tutması mümkün olmayan çok yaşlı kişi ile müzmin bir hastalığa yakalanmış olanın fidye vermesi herkes tarafından ittifakla kabul edilmiş bir husustur. Bu sayılan lardan başkası için tutamadıkları orucu kaza etmeleri dışında bir şey caiz olmaz. Oruç tutmaya gücü yetenlerin tutmadıkları orucu kaza etmelerinin gerekli oluşu yönünden âyet neshedilmiş olur. Buna karşın oruç tutmaya gücü yetmeyenler hakkındaki fidye hükmünün geçerli olması yönünden âyet neshedilmemiş olur. Usulcülerden çoğu buna “tahsis” adını verirler. 25 Yüce Allah daha iyi bilir. Buluğ el meram

Geçmiş yılların oruç borcu nasıl ödenir

Kaza orucu

16 görüntüleme 0

Son Cevaplar ( 1 )

  0
  2021-04-01T00:27:52+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal

  Oruç tutması mümkün olmayan çok yaşlı kişi ile müzmin bir hastalığa yakalanmış olanın fidye vermesi herkes tarafından ittifakla kabul edilmiş bir husustur. Bu sayılanlardan başkası için tutamadıkları orucu kaza etmeleri dışında bir şey caiz olmaz. Oruç tutmaya gücü olmayan çok yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar oruçlarını tutmayabilirler. Tutamadıkları her bir gün oruç için bir fidye öderler. Fidye miktarı ise fitre miktarı ile aynıdır.

Cevapla

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.