Hanefi Mezhebine Göre Yakın Akrabalar

Hata Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal Et

ZEVİ’L-ERHAM (YAKIN AKRABALAR)

S.1. Zevi’l-erham kimlerdir?

C.1. Zevi’l-erham ve ulu’l,erham sözlükte, Rahim intibati olan akrabalara denir, buna göre ikisinin anlamı aynı olup, varislik derecesi ne olursa olsun, bütün akrabalar için kullanılır.

Istilahta, Kızların çocukları, kız kardeşlerin çocukları, dayı, teyze gibi, pay sahibi ve asabe olmayan akrabalardır.

S.2. Zevi’l-erham ne zaman varis olurlar?

C2. Ölünün pay sahibi varisleri ve asabesi yoksa zevil erham varisi olur.

Zevi’l-erham on sınıftır.

a)Kızların çocukları.

b)Kız kardeşlerin çocukları.

c)Kardeşin kızı.

d)Amcanın kızı.

e)Dayı.

)Teyze.

g)Anne tarafından dede.

h)Anneden amca ve hala.

i)Anneden kardeşin çocuğu.

j)Bunların vasıtasıyla ölüye akraba olanlar.

Zevi’l-erhamın en yakını, ölünün çocukla (kadının çocukla) sonra anne babanın çocukla veya birisinin çocukla ki, bunlar kardeşlerin kızları ve kız kardeşlerin çocuklandır, daha sonra ana-babanın ana babalarının veya birisinin çocuk lan bunlar da dayılar, halalar ve teyzelerdir.

Aynı derecede bulunan baba çocuklarının en yakılan, bir varisle ölüye ulaşanlardır. En yakından en uzak lardan daha evlädir.

Annenin babası, kardeş ve kız kardeşin çocuklarından daha yakındır.

Mevla, kendisinden başka asabe yokse pay sahiplerinin payından artan mala daha müstehaktır. Mevlayı müvalat vâris olur.

Azat olmuş köle öldükten sonra, varisi olarak mevlasının babası ve oğlu kaldıysa, mal oğlana verilir, Ebu Yusuf, babaya altıda bir verilir, geri kalan oğlandır diyor.

Mevlasının dedesi ve kardeşi kaldıysa, Ebu Hanife’ye göre, malin tamam dedesinindir, Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre, aralarında taksim edilir. Velayet satılmaz, hibe edilmez.

Kolay Hanefi Fıkhı Soru Cevaplı
İtisam Yayınları

0
Hoca 1 ay 0 Cevap 45 Görüntüleme

Bir cevap bırakın

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.