Hanefi mezhebine göre orucu bozmayan durumlar

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal

Hanefi mezhebinde orucu bozmayan şeyler

Orucu Bozmayan Durumlar:

“Orucu Bozan Durumlar” başlığı altında açıklanan sebeplerden biri bulunmayınca oruç bozulmaz. Bununla birlikte, bu konu­da tereddüde yol açabilecek olan ve Hanefî mezhebine göre orucu bozmayan bellibaşlı durumlara aşağıda işaret edilecektir:

1- Oruçlu olduğunu unutarak oruç yasak­larından birini ihlâl etmek (yemek, içmek, cinsi temasta bulunmak). Oruçlu olduğunu unutarak yeyip içen kişiye bunu hatırlat­mak gerekir; ancak, bu kişi bünyesi oruca dayanamayacak kadar zayıf ise o takdirde oruçlu olduğunu hatırlatmamak evlâ (daha iyi) görülmüştür.
2- Yeme-içme kasdı bulunmaksızın, ka­çınılması mümkün olmayan bazı nesnelerin içeriye gitmesi. Meselâ havaya dağılan dumanın, yolun tozunun, öğütülen şeyler­den kalkan tozun, uçan bir sineğin, ağrıyan dişe konulan karanfil veya ilâcın tadının tükürükle boğaza gitmesi böyledir (İlaç ve karanfilin kendisi içeriye giderse oruç bo­zulur)
3- Tad boğazda hissedilse veya izi (renk, koku) tükürükte belirse bile göze ilaç dam­latmak veya sürme çekmek.
4- Deriye sürülen ilaç veya başka nesne­nin gözeneklerden vücudun içine nüfuz etmesi.
5- Kulağa su kaçması, hatta -tercih edi­len görüşe göre-su akıtılması.
6- Kan veya ilaç yutmuş olmamak kay­dıyla diş çektirmek.
7- Su ile ıslatılmış bile olsa misvak (diş fırçası) kullanmak.
8- Erkeğin idrar yoluna su veya ilaç dam­latılması.
9- Çok bile olsa balgamını veya baştan burun içerisine gelen akıntıyı yutmak. (An­cak, gerek pislikten kaçınmak bakımından gerekse bazı mezheplerde bu fiilin oruç bozduğu dikkate alınarak balgamın yutul-mayıp çıkarılması tavsiye edilmiştir).
10- Kendi isteği ile olmaksızın -ağız do­lusu bile olsa- kusmak. Kendiliğinden ge­len ve ağız dolusu olmayan kusuğun kendi­liğinden gitmesi halinde de oruç bozulmaz; ağız dolusu ise kendiliğinden geri gitse bile Ebû Yusuf’a göre bozar, Muhammed b. Hasen’e göre bozmaz; ağız dolusu değilse bile bilerek geri gönderildiğinde Muham-med’e göre bozar, Ebû Yusuf’a göre boz­maz.
11- Kan aldırmak ve kan almak.
12- Abdest alırken ağızı çalkaladıktan sonra kalan yaşlığı tükürük ile yutmak: Yine, abdest için olmasa bile ağızı su ile çalkalamak ve buruna su vermek. Ancak, içeriye kaçma ihtimali olduğundan, suyu fazla tutmamalı, mübalağa göstermemeli­dir.
13- Serinlemek için banyo yapmak veya yüzmek.
14- Konuşma veya başka sebeple tükü­rük ile ıslanan dudağını emmek.
15- Nohut miktarından az olup dişlerin arasında kalan yemek kalıntısını yutmak veya dışarıdan alınan susam gibi küçük bir nesneyi ağızda dağılacak şekilde çiğne­mek.
16- Gül, esans vb. şeyleri koklamak.
17- Cünüp olarak sabahlamak. Bütün gün cünüp kalsa da oruç bozulmaz; fakat cünüp olarak sabahlayan kişi derhal boy abdesti almalıdır, zaten ibadetlerini yapa­bilmesi için de temizlenmesi şarttır.
18- İmameyne göre, vücuda gıda sağla­ma amacı ile olmaksızın iğne yaptırmak.
Ebû Hanîfe’ye göre iğne İle oruç bozulur.
19- Sırf bakma veya düşünme sonucun­da -cinsel haz duyarak bile olsa- boşalma olması; boşalma olmaksızın Öpme, okşama vb. hareketlerde bulunma; ihtilam olma.


8.soru dört mezhepe göre de bozamazmi boksa sadece Hanifi mezhebi içinmi geçerli teşekkür


Hocam k.b ben rahatsız etmek istemedim 8.soru kafama takıldı ben erkeğim küçük tuvalete çıkmadan önce icerisine baktim organdan küçük yarim damla su çıkiyor bu su kenfi haline birakildiginda mesane kadar gidebilirimi şüphede kaldım şimdi (safii) böyle soru için hakkınızı helal edin tuhaf bir soru biliyorum belkide

98 görüntüleme 0

Son Cevaplar ( 1 )

  0
  2021-03-03T00:16:44+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal

  Kişi oruçlu iken unutarak bir şey yiyip içmesi orucu bozmamaktadır. Yemek gibi bir kasıt olmadan havadaki tozu yutmak, solumak orucu bozmaz. Göze, damla, merhem veya sürme çekmek orucu bozmayanlar arasındadır. Kulağa su kaçması orucu bozmamaktadır. Her ne kadar kan yutma tehlikesi olsa da yutmamak şartı ile diş çektirmek yine orucu bozmamaktadır. Diş fırçası ve misvak kullanmak.

  Ve yukarıdaki diğer maddelerin hiçbirisi Hanefi mezhebine göre orucu bozmamaktadır.

Cevapla

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.