Hanefi Mezhebine Göre Miras Reddi

Hata Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal Et

REDD (MİRAS REDDİ)

S.1. Redd ne demektir?

C.1. Redd sözlükte, Sarf etme, çevirme anlamina gelir. Mirasta. Redd, avlin zıddı olup meseleyi tam konumundan eksiklige sarf etmektir.

S.2. Reddle mirasın dağılımı nasıl olur?

C.2. Muayyen hisse sahiplerine hisseleri verildikten sonra geriye hisse kalır ve bunu alacak bir asabe bulunmazsa, geri kalan hisse, eşler dışında, yine muayyen hisse sahiplerine hisseleri miktarınca geri çevrilip verilir.

S.3. Kâfir ve katil mirastan pay alırlar mı?

C.3. Katil maktulden miras alamaz, küfür tek millettir ve ancak kendi aralarında varis olurlar.

Käfir Müslüman’dan, Müslüman käfirden miras alamaz, mürtedin malı Müslüman varislerine kalır, iddet halinde kazandıklan feydir.

S.4. Ölümü bilinmeyenin mirası nasıl olur?

C.4. Bir cemaat suda boğulur veya üzerlerine duvar yıkılır, hangisinin daha önce öldüğü bilinmezse her birisinin malı hayatta bulunan vârislerine verilir.

S.5. Mecusinin mirası nasıl dağıtılır?

C.5. Mecusi, başkasında olduğu takdirde her biri diğerinin vårisi olabileceği, iki akrabası varsa, ikisinin de varisi olur. Mecusiler, inançların da helal saydıkları fasit nikâhlarla varis olamazlar.

S.6. Zina ve Mulaane çocuğunun varisliği nasıl olur?

C.6. Soyu sahih olmayan anası ile babası Mulaane yapmış bir kimsenin asabesi annesinin mevlasıdır.

S.7. Ceninin mirası nasıl olur?

C.7. Ebu Hanife’ye göre, ölüp karısını gebe bırakan kimsenin malı, karısı doğum yapana kadar taksim edilmez.

S.8. Mirasta, dede mi yoksa kardeşler mi daha önceliklidir?

C.8. Ebu Hanife’ye göre, mirasta dede kardeşlerden daha evlâdır, Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre, dede kardeşlerle malı paylaşır, ancak paylaşım payını üçte birden eksiltirse mukasseme yapmayabilir.

S.9. Ninelerin mirası nasıl olur?

C.9. Nineler toplandığı halde en yakınına altıda bir verilir. Dede annesini hacb eder, annenin babasının annesi varis olamaz. Her nine anasını hacb eder.

Kolay Hanefi Fıkhı Soru Cevaplı
İtisam Yayınları

0
Hoca 1 ay 0 Cevap 29 Görüntüleme

Bir cevap bırakın

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.