Hanefi Mezhebine Göre Kurban

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal

KURBAN

S.1. Kurban (Udhiye) nedir?

C.1. Kurban, Kurban Bayramında Allah için kesilen hayvana denir.

Şer’i Istilahta, ibadet niyetiyle, mahsus bir hayvan, mahsus bir zamanda kesmektir ve bu zaman Kurban Bayramıdır.

S.2. Kurbanın şartları nelerdir?

C.2. Kurban kesenin şartı, Müslüman ve fitır sadakası verecek zenginlikte olmasıdır, kurban kadına da vaciptir.

S.3. Kurbanın sebebi nedir?

C.3. Kurbanın sebebi, bayram günleri olan vakittir.

S.4. Kurbanın erkânı nedir?

C.4. Kurbanın erkâni, kurban olabilecek hayvanlardan kesmektir.

S.5. Kurbanın hükmü nedir?

C.5. Kurbanın hükmü, Dünyada vaciplik sorumluluğundan çıkmak ve Ahirette sevaba ulaşmaktır. Kurban gününde zengin, yerli, Müslüman ve hür olan herkese, kendisi ve küçük çocukları için, kurban kesmek vaciptir. Her birisi için bir koyun kurban keser veya bir deve yahut bir sığırı yedi kişi için kurban eder. Fakir ve yolcuya kurban vacip değildir.

Kurbanın vakti, bayram gününün fecri ile başlar, ancak imam bayram namazını kaldırmadan şehirlilerin kurban kesmesi caiz değildir. Köylüler fecirden itibaren kesebilirler.

Kurban üç günde caizdir. Bayram ve sonrası iki gün.

S.6. Kurbanda olması gereken şartlar nelerdir?

C.6. Ikisi veya bir gözü kör, mezbahaya gidecek durumda olmayan topal ve çok zayıf hayvan kurban olmaz. Kulağı ve kuyruğu kesik ve kulagının çoğu kesik olan hayvanın kurban edilmesi kâfi değildir, kulak veya kuyruğun çoğu duruyorsa caizdir.

Boynuzsuz, iğdiş edilmiş, uyuz ve otlayabilen deli hayvan kurban edilebilir.

Deve, siğır ve koyunlardan iki ve üstü yaşlarda olası kafidir. Koyun da (cussell ise) altı aylığı da kafi gelir.

S.7. Kurban etinden yenebilir mi?

C.7. Kesen kurbanından yiyebilir; zenginlere, fakirlere yedirebilir ve bir kısmını da saklayabilir.

Sadakaya verilen miktarın üçte birinden az olmaması müstehaptır.

Kurbanın derisini sadaka verir veya evde kullanacak bir alet yapabilir. Kesmeyi iyi biliyorsa kendi kesmesi daha efdaldır.

S.8. Bir kitap ehlinin kurbanı kesmesi sahih olur mu?

C.8. Kurbanı kitaplı bir kâfir keserse mekruh olur.

S.9. Yanlışlıkla başkasının kurbanını kesmenin hükmü nedir?

C.9. Iki kişi yanılarak birisi diğerinin kurbanını keserse, her ikisi için de kâfi olur ve birbirlerine karşı zamin olmazlar.

Kolay Hanefi Fıkhı Soru Cevaplı
İtisam Yayınları

65 görüntüleme 0

Cevapla

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.