Hanefi Mezhebine Göre Hedy (Kurban)

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal

HEDY (KURBAN)

S.1. Kurbanın en azı nedir?

C.1. Kurbanın ednası bir koyundur.

S.2. Hedy hangi hayvanlardan olur?

C.2. Hedy üç nevi hayvandan olur. Deve, sığır ve koyun. Koyun dışında, bunların iki ve üstü yaşlarda olanları gerekir, koyun bir yaşında olsa da kâfidir. Kulağının tamamı veya çoğu, kuyruğu veya ayağı kesilen, bir gözü kör olan, zayıf ve otlağa gidecek kudrette olmayan topal hayvan kurban edilemez. Koyun, cünüp olarak Ziyaret tavafı yapmak ve vakfeden sonra cinsellikte bulunma durumları dışında, her şeyde caizdir, bu iki durumda sadece deve kesilir. Deve ve sığır, bütün ortakların niyeti kurban ise, yedi kurban yerine geçer, ancak ortaklardan birisinin kastı et ise diğerleri için, kâfi olmaz.

S.3. Kurbandan yenebilir mi?

C.3. Sünnet, temettü ve kıran kurbanından yenebilir, bunların dışındaki kurbanlardan yemek caiz değildir.

S.4. Hedy ne zaman kesilir?

C.4. Sünnet, kıran ve temettü kurbanı bayram günü kesilir onun dişinda caiz değildir. Bunlar dışındaki kurbanlar için belli bir zaman yoktur, istendiği zaman kesilebilir. Kurbanlar sadece Haremde kesilirler. Kurban etleri harem ve dışındaki fakirlere verilebilir. Hedyleri Arafat’a çıkarmak caiz değildir.

S.5. Hedy nasıl kesilir?

C.5. Kurban develerinde nahr, sığır ve koyunlarda zebh daha efdal. dır. Eğer kesmeyi iyice biliyorsa, kurbanını kendi kesmesi evlâdır. Kurban olan hayvanın çullan ve yukarı sadaka verilir. Kasabın ücreti kurban dan verilmez.

S.6. Kurbanlık hayvana binilebilir veya sütü içilebilir mi?

C.6. Kurbanlık deveye binmek zorunda kalırsa, binebilir. Eğer binmeye ihtiyacı kalmasa binmemelidir. Kurbanlık hayvanının sütü varsa sağılmaz, çekilmesi için memelerine soğuk su serpilir. Sünnet kurbanlığı yolda ölürse ikinci bir kurbanlık almaya lüzum yoktur. Ancak, vacip kurbanlık ölürse yerine başka bir tane almak gerekir.

Hayvana kurban olmasını men edecek bir kusur isabet ederse, yine yerine başka bir tane almak gerekir, kusurlu olana ise istediğini yapabilir.

Eğer sünnet kurbanlık devesi helak olmaya yüz tutarsa keser, boynuna taktiğı pabucu kanıyla boyar ve kanlı pabucu hörgücünün bir tarafına vurur, ne kurban sahibi ve ne de zenginlerden başka birisi etinden yiyemez. Eğer deve vacip kurbanlık ise, yerine başka bir tane alır ve önce- kendi istediği şekilde tasarruf edebilir. Sünnet, temettü ve kıran kurbanliklar taklid edilir (boyunlarına bir şeyler takılır). Fakat ihsar ve cinayet kurbanlıları taklid edilmez.

Kolay Hanefi Fıkhı Soru Cevaplı
İtisam Yayınları

66 görüntüleme 0

Cevapla

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.