Hanefi Mezhebine Göre Hacb (Mirastan men etmek)

Hata Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal Et

HACB

S.1. Hacb nedir?

C.1. Hacb sözlükte, Örtü demektir, hicab da burdan gelir. Birini hacb etme, girişini men etme, engelleme demektir, mirastaki hacb ise burdan alınmıştır.

Islahta, Bir şahsın varlığından dolayı, belli bir şahsı, mirastaki payının hepsinden veya bir bölümünden men etmek demektir.
Birinci kısma hacbu’l-himan, ikinci kısmına hacbu’n noksan denir.

S.2. Hacb nasıl olur?

C.2. Ölünün çocuğu veya iki kardeşi varsa, annenin payı üçte birden altıda bire düşer. Kızların payından artan mal, erkeğe iki kadına bir pay olmak üzere, oglunun çocuklarına taksim edilir.

Ölünün bir öz kızı, oğlunun kız ve oğlan kalmışsa, malin yarısı öz kızınındır, geri kalan kısım erkeğe iki kadına bir pay olmak üzere oğlunun çocuklarına dağıtılır. Aynı şekilde, ana-babadan kız kardeşin payından artan mal, erkeğe iki kadına bir pay vermek üzere babadan kardeşlere ve kız kardeşlere verilir. Meyyitten, birisi anadan, iki amca oğlu kalmışsa, anadan olana altıda bir pay verilir, geri kalan mal diğer ikisinin arasında eşit taksim edilir.

Müşareke meselesi. Meyyite kadın geride kocasını, annesini veya ninesini, anadan iki kız kardeşini ve anababadan bir kardeşini bırakırsa, servetin yarısı kocasının, altda biri annesinin, anadan kardeşlere de üçte biri düşer. Ana-babadan olan kardeşlerine bir şey kalmaz.

Kolay Hanefi Fıkhı Soru Cevaplı
İtisam Yayınları

0
Hoca 1 ay 0 Cevap 26 Görüntüleme

Bir cevap bırakın

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.