Hanefi Mezhebine Göre Hac Çeşitleri

Hata Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal Et

HACC-I KIRAN

S.1. Kıranın hükmü nedir?

C.1. Kıran Temettü ve Ifraddan daha efdaldir.

S.2. Kıranın sıfatı nedir?

C.2. Hacc-ı kıran yapacak olan kişi, hac ve umre her ikisi için mikat ta Allah Teâlâ’ya niyaz eder ve “Ey Allah’ım ben umre ile hac yapmak istiyorum. Onları bana kolay kıl ve benden kabul et” diyerek duada bulunur.

Mekke’ye girince önce umre yapar, Beytullah’ı tavaf eder, Safa ile Merve arasında koşar. Sonra hac işlerine başlar, kudüm tavafını yapar, bayram günü “Cemretü’lakabe’ye taş atınca haccı kıran için bir koyun veya sığır yahut deve kurban keser. Buna güç yetiremeyen on gün oruç tutar, üçünü hacda arefe gününden önce tutmalıdır, bayram gününe kadar tutmadığı takdirde kurban kesmek zorunda kalır. Kalan yedi günü de evine döndüğü zaman tutar. Hac bittikten sonra Mekke’de tutarsa caiz olur. Kârın (haccı kiran yapan) Mekke’ye girmeden Arafat’a giderse hacc-ı kıranı batıl olur ve bu hac için kesmesi gereken kurban borcu da düşer. Fakat ihramdan yüz çevirdiği için bir kurban kesmesi ve umreyi de kaza etmesi gerekir.

HACC-I TEMETTÜ

S.1. Temettü haccının hükmü nedir?

C.1. Temettü İfrad Dan daha üstündür.

S.2. Temettü’n sıfatı nedir?

C.2. Mikattan önce umre ile ihrama girilir, tavaf yapılır, Safa ile Merve arasında koşulur, tıraştan yahut saçların uçlarından alındıktan sonra umre ihramından çıkılır. Mekke’de ihramsız kalınır, tavafa başlarken Telbiye kesilir. Tevriye gününde Harem’de hacc için ihrama girilir ve ifrad haccı yapan kimse gibi yapılır. Mütemeddin temettü kurbani kesmesi gerekir. Buna gücü yetmeyen, üç gün hacda ve yedi gün evine döndükten sonra olmak üzere on gün oruç tutar.

Kurbanı beraberinde Mekke’ye götürmek isterse, umre için ihrama girer, kurbanını sevk eder. Kurbanı beraberinde sevk ederse, boynuna bir matara veya ayakkabı asarak, kurbanlık olduğunu belirler. Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre, Istar eder. İş’ar, kurbanlık devenin hörgücünü sağ taraftan yarmaktır. Ancak Ebu Hanife bunu mekruh görür.

Mekke’ye girdiği zaman tavaf ve sa’y eder, ancak Terviye günü hacc yapmadan ihramdan çıkamaz. Eğer ondan önce haccederse caiz olur, fakat bir kurban keser. Bayram günü tıraş olduğunda, böylece her iki ihramdan da çıkmış olur. Mekkeliler temettü ve kıran haccı yapmazlar

Mutemet umreden sonra kurban kesmeden ailesine dönerse temettü batıl olur.

Hac aylarından önce umre için ihrama girip dört şavttan az tavaf yapar ve sonra hacc aylarında yediye tamamlayıp Hacc için ihrama başlarsa mutemetti olur. Ancak, dört şavt veya daha fazla tavaf yapmışsa mutemet olmaz

Hac ayları. Şevval, Zilkade ve on Zilhiccedir. Bu aylardan önce ihrama girerse caizdir ve haccı olur.

Kadin ihramda hayza girerse yıkanır ve tavaf dışında diğer hacc ru kinlerini yapar. Eger Vakfe ve Ziyaret tavafından sonra hayza girerse Mekke’den çıkar ve Sedir tavafını terk ettiği için bir şey ödemesine de gerek kalmaz.

Kolay Hanefi Fıkhı Soru Cevaplı
İtisam Yayınları

0
admin 3 ay 0 Cevap 43 Görüntüleme

Bir cevap bırakın

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.