Hanefi Mezhebine Göre Asabe

Hata Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal Et

EN YAKIN AHABELER

S.1. Asabe nedir?

C.1. Asabe sözlükte, Sarma, çepeçevre kuşatma anlamına gelir. Kişinin asabesi, oğulları ve baba tarafından akrabalarıdır. Baba ve oğul iki taraftan, kardeş ve amca iki taraftan sardıkları için, bunlara asabe denil miştir. Çoğulu asabat, tekili asib olur.

Islahta, ölüyle arasına kadın girmeyen erkeklerdir. Böylece tanımdan kız kardeşlerle, kızlar çıkmış olur, çünkü erkeklik vasfı yoktur.

Başka bir tanıma göre, asabe. Payı belli olmayan her varistir, buna göre erkeklere has olmaz.

S.2. Yakın ahabeler nasıl varis olurlar?

C.2. Asabelerin en yakınların, ölünün oğulları, sonra oğullarının ogulları, sonra, babası, sonra dedesi, sonra kardeşleri, sonra amcalan, sonra dedesinin kardeşleridir.

Bir babanın çocukları, derecelerinde eşit oldukları takdirde, ana baba bir olanlar daha evlâdırlar. Ölünün oğlu, oğlunun oğlu ve kardeşleri, kız kardeşleriyle, erkeğe iki, kıza bir pay vermek üzere paylaşırlar. Bunların dışındaki asabeler yalnız erkekleri pay alırlar, kadınlar alamazlar. Ölünün soyundan asabeleri olmadıgı takdirde, azat edilen kölenin mevlası asabesi olur, ondan sonra da onun en yakın akrabası asabe olur.

Kolay Hanefi Fıkhı Soru Cevaplı
İtisam Yayınları

0
Hoca 1 ay 0 Cevap 35 Görüntüleme

Bir cevap bırakın

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.