Hac ibadeti nedir

Hata Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
Cancel

HAC İBADETİ TARİFİ
Hac ibadeti hakkında bilgiler

Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi:  hac ibadeti nedir kısaca.jpg
Görüntüleme: 58
Büyüklüğü:  112.6 KB (Kilobyte)

Belirli zamanda Kabeyi ve etrafındaki bir kısım kutsal yerleri usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve buralarda yapılması gereken diğer menasiki yerine getirmektir.

Sözlükte gitmek, yönelmek ziyaret etmek anlamına gelen hac, İslam dininin beş temel esasından biridir. Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır. Hem mali hem de bedeni bir ibadettir.
Bu ibadet ergenlik çağına gelmiş akıllı sağlıklı, hür ve gücü yeten her müslümana farzdır. Yüce Allah Ali İmran suresi doksanyedinci ayetinde :
Yoluna gücü yeten her müslümanın o eve gidip, haccetmesi insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.” diye buyurmaktadır.
Bir Müslüman’ın hacca gitme imkanı elde ettiği sene hacca gitmesi, sonraki senelere ertelememesi en isabetli olan davranıştır. Çünkü insanlar çeşitli sebeplerden dolayı ellerindeki imkanları kaybedebilmektedir. Hac yapmadıkları içinde sorumlu olabilirler. Şu hadis bu gerçeği beyan etmektedir.
Hac yapmak isteyen kimse acele etsin. Çünkü hasta olabilir. (servetini) yitirebilir. İhtiyacı ortaya çıkabilir.

Hac baştan sona sembollerle dolu bir ibadettir. Beytullahın etrafında dönmek, Safa Merve etrafında koşmak, minada şeytan taşlamak, Arafatta konaklamak. Bunlar bu ibadetin temel sembollerinden bir kısmıdır. Söz konusu hareketlerin dış görünüşüne takılıp, ruhumuzla tavaf ve say edemez, gönlümüzle vakfeye duramaz, içimizdeki şeytanı taşlayamazsak, hacdan beklenen kazancı elde edemeyiz.

Hacca giderken Allah’ın evine doğru yöneldiğimizi, kıbleye, Kabe’ye doğru giderken O’nun yolunun rehberi Hz.Muhammed’in adım attığı, gezdiği, mücadelesini verdiği kutsal mekanlara gittiğimizi akıldan çıkarmamalıyız. Bu manada hac, Hz. Peygamberin izini sürerek, Allah’a ulaşmaktır.

Hac, Müslümanların varlığının ve yek vücut olduğunun bir göstergesidir. Hacda ki menasik Müslümanların sosyal hayatının düzenini gösterir. Bir müslümanın hacdaki davranışları, disiplini, diğer kardeşlerine bakışı, Müslümanlığının ve iman gücünün bir göstergesidir. Rütbeleri, payeleri, makam ve mansıpları ne olursa olsun, insanlar orada eşittir, herkes aynı meşakkatlere katlanacak, aynı hareketleri yapacaktır. Irkları, coğrafyaları, dilleri, renkleri ve kültürleri farklı, fakat imanları ve gönülleri bir Müslümanların, bir araya geldiği yerdir hac.
Yine hac İslam’ın, tahakküm anlayışını kökten reddedişini simgeleyen fiili davranışlarla doludur. Hac ruhta devrim meydana getirebilecek nitelikte bir ibadettir. Kişinin hayatını hac öncesi ve hac sonrası şekliyle ikiye ayıracak kadar insanın tavır, davranış ve anlayışı üzerinde etkili olabilecek bir ibadettir .
Hac tüm dünyevi kaygıları bir yana bırakıp, her şeyi arkasına atarak, adeta kefenler içerisinde, yüzünü Allah’a dönerek, dünyada iken kıyameti yaşamaktır. Daha dünyada iken, Yüce Rabbinin huzurunda olmanın zevkine ermektir.
Mevla hepimize bu zevke ermeyi nasip eylesin.
Yüzümüz ak, kalbimiz pak huzuruna varmayı nasip eylesin.


Hacda gösterilecek titizlik, yasaklara özenle uyma, insanları incitmemek, kurallara riayet etmek, Müslümanlara başka zamanda kazanamayacakları ölçüde bir duyarlılık kazandırır. Bunun yanında öfkelenmemek, kaba ve kırıcı konuşmamak, sabırlı, nazik olmak, saygılı davranmak, güler yüzlü olmak gibi ahlaki davranışlar hacdan beklenilen sevaba bizleri ulaştıracaktır ve haccı gereği gibi yerine getirmemize vesile olacaktır.

0
mezbilisim 1 ay 0 Cevap 1 Görüntüleme