Fıtrat nedir? insan fıtratının özellikleri

Hata Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal Et

ÖZE DÖNÜŞ-FITRAT

insan fıtratı nedir? Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar ne demek kısaca

Allah (c.c.) İnsanı saygın ve mükerrem bir varlık olarak diğer varlıklardan üstün kılmış ve insanı yeryüzünde kendi halifesi olarak tayin etmiştir. İnsandan da kendini tanımasını ve yaratılışına uygun bir hayat yaşamasını istemiştir.

 

Bu imtihan dünyasında kulluk için yaratılan insana yüce Allah şöyle emretmektedir: “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.”1 Bu ayetten anlaşılacağı gibi Allah (c.c.) insanı kendisinin varlığına ve birliğine inanmaya hazır ve dine muhtaç bir şekilde yaratmıştır.

İnsan Allah’ı tanır, O’na inanır ve göndermiş olduğu dine uygun bir hayat yaşarsa o zaman yaratılışına uygun hareket etmiş olur. Yaşamında uyumlu, kendisiyle barışık, düzenli ve huzurlu bir hayat ancak fıtrata uygunlukla mümkündür.

Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in : “Her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra anne-babası onu ya Yahudi, ya Hıristiyan ya da Mecusi yapar.”2 hadisinde belirtildiği gibi insan, İslam üzere doğar, sonra anne-babası hangi din üzere ise onu o dine yönlendirir.

Fıtrat, yaratılışın ilk halini, aslı ve bozulmamışlığı ifade eder. Tertemiz olan bu yaratılışı muhafaza etmek, dinimize bağlılıkla mümkün olur. İnsan dinden uzaklaşarak aslını ve yaratılışını bozmamalı ve değiştirmemelidir. Dinimiz İslam’a göre bu zulümdür ve yasaklanmıştır. Kur’an-ı Kerimde : “Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?”3 buyrularak Allah’tan başka ilahlar edinen ve Allah’ın dininden başka yöne yönelenlerin sapıklık içinde oldukları belirtilmiştir.

 

İnsan, hem ruhî hem de fizikî yönü olan bir varlıktır. Yüce Allah (c.c.) toprak ve su karışımı ile şekillendirdiği insan bedenine kendi ruhundan üfleyerek can vermiştir. İnsan, kâinatın bir özü ve özetidir. İnsan vücudunda ve karakterinde, âlemdeki bütün varlıklar temsil edilmiştir.

 

Bütün bu özellikleri ve üstünlükleri sebebiyle insan yeryüzünde “Allah’ın halifesi” durumundadır. Bu yüce ve ağır sorumluluğu yerine getirebilmesi için özüne dönmesi, fıtratının gereği olarak, Allah’ın emir ve yasaklarına uygun hareket etmesi ve çalışması gerekmektedir.

—————————————

  1. Rûm, 30
  2. Buhâri, Cenaiz, 79
  3. Furkân, 43

 

0
mumsema 2 gün 0 Cevap 44 Görüntüleme

Bir cevap bırakın

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.