Doğal hayatı korumak için neler yapmalıyız

Hata Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal Et

DOĞAL HAYATI KORUMAK

Doğayı korumak için neler yapmalıyız maddeler halinde

Her şeyi yoktan var eden Allah (c.c), içinde bulunduğumuz alem(ler)i bir ahenk ve denge içinde yaratmış, her canlı için kendi kendine hayatını sürdürebileceği ekolojik bir denge kurmuştur. Bütün varlıklar bu denge içinde rollerini gerçekleştirmektedirler.

Allah(c.c) insanı,  yeryüzünde halife kılmış ve orayı imar etmekle görevlendirmiştir.(1). En güzel şekilde yaratılan, akıl ve cüz’ i irade ile donatılan insana da bir rol verilmiştir. İnsan kendini başıboş yaratılan bir varlık görmemeli(2) ve üstlendiği rolünü yerine getirirken doğal dengeyi bozmamalıdır.

 

İnsanlar, kendilerinin dışındaki diğer yaratılmışların da bu âlemdeki komşuları olduğunu bilmeli, onlara gerekli duyarlılığı, özen ve şefkati göstermelidir.

Doğal hayat içinde rollerini yerine getiren her bir canlı yaşama hakkına sahiptir. Ve her biri, bir diğerine muhtaç olarak çevre dengesi içinde yaşamlarını sürdürmektedir.

İnsan, kendisinin muhtaç olduğu oksijeni üreten ağaçları dikmek yerine yakıp yok etmekle, büyütmek yerine kesip tahrip etmekle,  ekip-biçmekle karnını doyurduğu toprağa sahip çıkmayıp, su ve rüzgârın etkisiyle erozyona maruz bırakmakla ve doğal hayatı yaşanamaz hale getirmekle kendi geleceğini tehdit eder.

Doğal kaynaklardan hak ettiklerimizi kısmetimiz bilerek yararlanırken, hak etmediklerimizi de emanet kabul ederek korumakla ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Doğal kaynakları ölçülü kullanma ve ekolojik dengeyi koruma hususunda toplumsal bir bilince sahip olmalıyız.
Dünyamız; insan, hayvan ve bitki gibi canlı varlıkların barındığı ve hayatını devam ettirdiği yegâne barınaktır. Dünyamızda yeteri kadar bulunan hava, su, toprak, maden ve mineraller, canlı varlıkların hayatiyetini devam ettiren nimetlerdir. Yüce Rabbimiz; “Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın…” (3) ve  İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır. (4) ayetleriyle insanları uyarırken, bizlerden hem toplum düzeninin, hem de tabiî düzenin ve doğal kaynakların korunmasını istemektedir.

 

Doğal hayatta, birbirine muhtaç olan her canlının birbirlerine zarar vermeden yaşamalarıyla bu denge muhafaza edilmektedir. Yeryüzündeki ormanlar, parklar (sit alanları), yollar, çayırlar, otlaklar, çimenler, denizler, doğal kaynaklar ve yeraltındaki toprağı havalandıran çeşitli canlılar… Bunların hepsi insan için birer nimettir. Nimetleri yerinde ve zamanında kullanmak ise insanın görevlerindendir. Allah(c.c) Kur’anda şöyle buyurmaktadır: “Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz”(5)

Doğal hayatın korunması, insanın bilinçlendirilmesi ve eğitimi ile mümkündür. Bilinçlenmemiş bir toplum canlıları tüketir, havayı, suyu kirletir ve en önemlisi bu nimetleri kendinden sonra başkalarının kullanacağını hiç düşünmez.

Doğal kaynakların kullanımı konusunda Allah katında sorumlu, gelecek nesiller vicdanında da mahkûm olmamak için ölçülü tüketimi ve tasarrufu; dini, insani ve ahlaki bir görev saymalıyız. Gelecek nesillere dengeli, temiz, doğal bir hayatı miras bırakmalıyız.

 

—————————–

1-Hud 11/ 61

2 Kıyame75/36

3- Araf7/56

4-Rum30/41

5-Tekasür102/8

0
mumsema 2 hafta 0 Cevap 55 Görüntüleme

Bir cevap bırakın

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.