Akika Kurbanı

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal

AKİKA KURBANI

Akika kurbanı, yani yeni doğan çocuk için kurban kesmek sün nettir. Bu kurbani, maddi durumu iyi olmasa dahi babanın borç alıp kesmesi gerekir. “Şüphesiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, torunları Hasan ve Hüseyin için akika kurbanlarını kesmiştir. ”

Sahabe-i kiram bu sünneti uygulamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Doğan her çocuk, akikası karşılığında rehindir.”

Erkek çocukları için birbirlerine benzeyen ve yaşça yakın olan iki kurban kesilir, eğer bulunamazsa bir kurban kesilir. Kız çocukları için ise bir kurban kesilir. Aişe radıyallahu anha, merfu olarak rivayet edilen hadiste şöyle demiştir: “Erkek çocukları için birbirlerine denk iki kur ban, kız çocukları için ise bir kurban kesilir.”

İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayet edilen hadise göre “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, torunları Hasan ve Hüseyin için birer koç kurban etti.

Akika kurbanının geçerlilik, müstehaplik, mekruhluk, yeme, hediye etme ve sadaka olarak verme konusundaki hükmü, normal kurban gibidir. Fakat akika kurbanının derisi, başı ve sakatatları satılır ve be deli sadaka olarak verilir. Akika kurbanında bir başka kurbanla ortaklık söz konusu olmaz, ister deve ister inek olsun tamamının akika olması gerekir.

Akika kurbanını, çocuk doğduktan yedi gün sonra kesmek sünnet tir. Semura radıyallahu anha dan merfu olarak rivayet edilen hadise göre “Her çocuk, akika kurban karşılığında rehindir (kuban) yedinet günü kesilir, çocuğun ismi konur saçları tıraş edilir.

Eğer yedinci günde akikası kesilemezse on dört İncil günde kesilir, o günde kesilemezse yirmi birinci günü kesilir. Bundan sonra artık haftalara itibar edilmez ve istediği herhangi bir günde akika kurbanı kesilir. Şüphesiz artık sebebi gerçekleşmiştir.

Akika kurbaninın kanının çocuğun alnına sürtilmesi mekruhtur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Çocuk do dus gu zaman onun için kan akttiniz ve onu sıkıntılardan kurtarına, Büreyde radıyallahu anh dan rivayet edilen hadiste şöyle denilmektedir “Bizler akika kurbanının kanından çocukların başına sürerdik, Islam geldiği zaman artık zaferan sürmeye başladık. ”

Çocuk doğduğu zaman onun sag kulağına ezan, sol kulagina da kamet okunması sünnettir. Ebu Rafi radiyallahu anh dan şöyle rivayet edil mektedir: “Fatima radyollahu anha Hasan’ı doğurduğu zaman Peygam ber sallallahu aleyhi ve sellem ‘l, onun kulağına ezan okurken gördüm.”

Doğan çocuğun saçlarını yedinci günde tıraş edip gümüş agırl ſinca sadaka vermek ve ismini koymak sünnettir. Delili de daha önce zikrettiğimiz Semura radiyallahu anh hadisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fatima radyallahu anha Hasan’ı doğurduğu zaman şöyle dedi: “Onun saçlarını tiraş et ve ağırlığınca gümüşü miskinlere sadaka olarak ver,  isimlerin en güzelleri Abdullah ve Abdurrahman’dır.

Allah Teala’nın dışındaki varhklara kulluğu ifade eden isimler, “Ab dünnebi/Nebi’nin kulu” ve “Abdülmesih/Mesih’in kulu” gibi isimleri, “abd” şeklinde kullanmak haramdır. Yine Allah Teala dışında tapılan varlıkların isimlerini kullanarak -Abdüluzza, Abdihabel, Abdaömer Abdülkabe gibi- isim koymak haramdır. Abdulmuttalip ismini koymak bundan istisna tutulmuştur.

Harp, Yesar, Mübarek, Müflih, Hayır, Sürur vb. isimleri koymak mekruhtur. Yine yücelik ve büyüklük anlamına gelen her bir ismi koymak mekruhtur. Delili Semura radıyallahu anha dan merfu olarak rivayet edilen hadistir: “Çocuğuna Yesar, Rabeh, Necihan veya Ef lah gibi isimleri koyma. “1536) Muhtemeldir ki bu isimlerle kötü bir anlam oluşur.

Peygamberlerin ve meleklerin isimlerini koymak günah değildir.

Kurban bayramı gününe denk gelirse normal kurban veya akika kesildiği vakit diğerinin yerine de geçerli olur. Cuma günü ile bayram günü aynı güne denk geldiği zaman nasıl ki gusül almak her ikisi içinde geçerli oluyorsa bu da onun gibidir. Yine temettü veya kıran haccı yapan kişinin bayram günü kestiği kurban, onun kesmesi gereken vacip veya normal kurban yerine geçer.

Kurban etini kemiğinden ayırmak müstehaptır, onun kemiklerini, azalarının selameti için kırmaz. Kendisi yediği gibi yedirir, sadaka ola rak da verir; onu pişirmesi ise daha faziletlidir.

Receb kurbanı veya devenin ilk yavrusunu kurban etmek sünnet değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan merfu olarak şöyle rivayet edil miştir: “Receb kurbanı veya devenin ilk yavrusunu kurban etmek diye bir şey yoktur.”(637 Bunları kesmek haram veya mekruh değildir. Bu haberden murad, sadece sünnet olmadığıdır, yoksa onları yasaklamak değildir.

138 görüntüleme 0

Son Cevaplar ( 1 )

  0
  2021-01-03T05:15:33+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal

  Yeni doğan çocuğa şükür amacıyla kesilen kurbana akika kurbanı denir. Akika kurbanı kesmek sünnettir. Kurban edilecek hayvanların tamamından kurban edilir. İlla ki “şu hayvan” olmasında bir şart yoktur. Hayvanın etinden; kurban sahibi, ailesi yiyebilir. Ama aslolan fakir ve muhtaçlara dağıtmaktır. Rasulullah (sav) torunları için birer kurban kesmiştir.

   

Cevapla

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.