Akika Kurbanı nedir kısaca

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal

AKİKA KURBANI NE DEMEKTİR

Akika nedir ve ne zaman kesilir?

Yeni doğan bir çocuk için şükrane olarak kesilen kurbana “akika” denir. Akika kurbanın kesilmesini tavsiye eden birçok hadis-i şerif bulunmaktadır. Bunlardan biri şöyledir:
“Çocukla beraber akika vardır. Onun namına akika kurbanı kesiniz ve çocuktan ezayı gideriniz”(Tecrid-i Sarih C.11, Sh.403, Had. No:1871)

Akika kurbanı kesmek İslam alimlerinin ekserisine göre müstehap bir sünnettir.
Çocuğun doğumunun yedinci günü kesilmesi efdal olan bu kurban, çocuk baliğ olacağı güne kadar da kesilebilir.
Akîka, çocuk ni’metine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek niyeti ile hayvan kesmektir.
Çocuğa nafaka vermesi vâcib olan kimsenin, yedinci günü isim koyması ve başını kazıyıp, saçının ağırlığı kadar, erkek için altın veya gümüş, kız için gümüş sadaka vermesi ve erkek için iki, kız için bir akîka hayvanı kesmesi müstehabdır.
Kişinin durumuna göre birer kesilmesi de kifayet eder.
Akîka, çocukları belâlardan ve hastalıklardan korur. Kıyâmette, ana-babaya şefâ’at eder. Peygamber efendimiz, (Erkek çocuğa iki, kız çocuğa bir akîka kesin) buyurdu.
İmkânı olanlar, çocukları için mutlaka akîka kesmelidir. Küçük iken kesilememiş ise, âkıl bâlig olduktan sonra da akîka kesilebilir. Hattâ küçük iken akîkası kesilmemişse, kişi kendisi için de akîka kesmelidir! Peygamberimiz nübüvvetten sonra kendisi için akîka kesmiştir.
Akîka her zaman kesilebilir. Kurban bayramında da kesilebilir.
Etlerinden, kesen yiyebilir ve pişmiş veya çiğ olarak zengin, fakîr herkese verebilir.
Akîka hayvanı ve bedeli ilim tahsîli gören talebelere verilirse, müstehab sevâbının yanında ilim yayma, cihâd sevâbı da alınır.
Müslüman kardeşlerimizin unutulmak üzere bulunan bu sünnet konusunda da hassas olmalarını tavsiye ederiz. Şüphesiz Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu emrini yerine getirenler, maddi
ve manevi birçok kazanca sahip olacaklardır.


Akika çocuğu olan Müslümanların 7 gün veya bir ömür içerisinde kestikleri şükür kurbanı ne denir
Akika kurbanının hükmü sünnettir Allah’a verdiği nimetten dolayı şükür niyetiyle kesilir


Maddi imkanı iyi olan kurban alabilen her müslüman allah kendisine çocuk nasip etti diye bir koyun veye keçi hatta imkan varsa deve veya sığır alıp Allah rızası için şükür niyetiyle Akika kurbanı kesmesi çok yerinde olur fazilet’i büyüktür sünnettir

78 görüntüleme 0

Cevapla

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.