Bildir
Soru
12.SINIF öğrencisiyim bu konuyu çok araştırdım fakat bir yerde bulamadım. Bana yardımcı olabilir misiniz?BENZER KONULAR:Eş’ariyye mezhebinde Kader Meselesi ve insanın fiilleri Sevmek Kader Midir Evlilik alın ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
Anonim 1 hafta 1 Son Cevaplar 30 görüntüleme

Bildir
Soru
FATIMA (r.a.) Rasûlullah'ın KızıFatima (r.a.) Rasûlullah'ın kızı Hz. Ali (r.a.), talebelerinden birine Hz. Fatıma'yı şöyle tarif ediyordu:"O, el değirmenini kendi eli ile çevirirdi, bu yüzden de elinde izler kalmıştı. ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
1 ay 0 Son Cevaplar 36 görüntüleme

Bildir
Soru
İstiklal marşı Arapça yazılışı harekeliARAPÇA  لاَتَخَفْ لَنْ يَخْمُدَ الِّلوَاءُ القاني الْخَفَّاقُ فِي هَذِهِ الْاَشْفَاقُمَالَمْ تَخْمُدِ النار الْمُتَّقِدَةُ في اَخِرِمَوْقِدٍ فِي وَطَني وَتَخْفُتْ بِهِ الْاَرْمَاقُذلِكَ كَوْكَبُ اُمَّتِي سَوْفَ يَمْضِي لاَمِعًاذلك ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
1 ay 0 Son Cevaplar 91 görüntüleme

Bildir
Soru
Habeşistan'a HicretHz. Peygamber, baskı ve işkenceden bunalan Müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerini emretti. Bunun üzerine müslüman ların bir kısmı Habeşistan'a hicret etti. Bu hicrete, 12 erkek, 4 kadın katıldı. Bir müddet sonra da ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
1 ay 0 Son Cevaplar 26 görüntüleme

Bildir
Soru
MEZHEP İMAMLARIMIZİtikatta İmamlarımız Kimdir? Ebû Mansur Maturidi Kimdir?Adı Muhammed'dir. Kendisi Türktür. Bu büyük Türk âlimi Semerkant'ın Matürid köyünde (280) tarihinde doğmuş ve köyünün adı ile şöhret bulmuştur. ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
1 ay 1 Son Cevaplar 55 görüntüleme

Bildir
Soru
RESÜL VE NEBİLERİN SAYISIKaç tane resul peygamber vardır?Nebiler ve resûller çoktur. Kur'an'ın belirttikleri ve tafsili olarak inanılması gereken 25 (yirmi beş)tir ve şunlardır:1-Âdem, 2-İdris, 3-Nûh, 4-Hûd, 5-Salih, 6-İbrahim, 7-Lût, 8-İsmail, ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 26 görüntüleme

Bildir
Soru
RESÜLLER VE NEBİLER KİMLERDİR? Resûller ve nebiler;' Allah'ın, insanoğlu arasından seçtiği kimselerdir. Onlar, Allah'ın dinini kullara ulaştırırlar, îman edip hayırlı amel işleyen leri dünya ve âhirette mükâfat ve ecirle müjdelerler, kâfir olup kötülük yapanlara da azap ve kötü âkıbeti haber verirler. ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 12 görüntüleme

Bildir
Soru
Mescid-i Kıbletyen, Kelime olarak İki kıblesi olan mescit demektir. Istılahta ise , Hz. Peygamber'in İslam'ı tebliğinin ilk yıllarında mü'minler ilk kıble olarak yaklaşık 16 ay boyunca şuan Filistin bölgesi Kudüs kentinde bulun Beytülmakdis diğer adıyla Mescid-i Aksa'ya yönelmekteydiler. Efendimiz sallallahu ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 9 görüntüleme

Bildir
Soru
Nemire MescidiMescid-i Nemire, Arafat'ın batısında ve ilk yarısı Arafat'ın dışında bulunan mescittir.Adını, Arafat'ın güneyinde aynı adı taşı­yan bir dağdan aldığı sanılan Mescid-i Nemire, Mescid-i İbrahim ve Arafat Musal­lası olarak da ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 11 görüntüleme

Bildir
Soru
Mescidi Nebevi Peygamberimizin kabri mescidi nebeviMescid-i Nebevi, Medine-i Münevvere'de Hz. Peygamber'in kabrinin bulunduğu mescittir.Yüce Allah tarafından Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret etmesinin emrolunması üzerine Rasûli Ekrem, Hz. Ebubekir (r.a.) ile birlikte oraya ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 16 görüntüleme

Bildir
Soru
Mescidi KübaMescid-i Küba, Mekke'den Medine'ye hicret eden Hz. Peygamber'in Medine girişinde Küba kö­yünde ashabıyla bina edip namaz kıldığı ve İslâm'da inşa edilen ilk mescittir.Hz. Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde 8 rebiulevvel (20 ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 13 görüntüleme

Bildir
Soru
İKİ KIBLE CAMİSİ: "Mescid-i Kıbleteyn"Mescid-i Kıbleteyn, Medine'de Hz. Peygamber'in Beyt-i Makdis'e doğru namaz kılarken Allah tara­fından Kabe cihetine yönelmekle emrolunduğu mescittir.Bu mescidi, Hz. Peygamber zamanında Sevâd b. Ganem b. ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 18 görüntüleme

Bildir
Soru
Mescidi HayfMescid-i Hayf, Mina'da Hz. Peygamber'in namaz kıldığı yerde yapılan mescittir.Mescid-i Hayf, Arafat istikametine gi­derken Mina vadisinin doğu ucunda sağ tarafta yer almaktadır. Hz. Peygamber'in Mina'da namaz kıldığı yerde inşa edilmiş olan ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 11 görüntüleme

Bildir
Soru
Mescidi HaramMescid-i Haram, Kabe'yi içine alan Mekke'deki mescittir."el-Beytü'l-Haram" da denilen bu mescid, Kabe ile birlikte Zemzem kuyusu, Hicri İsmail ve Makamı İbrahim gibi kutsal yerleri de içine almaktadır. Üstü açık, geniş ve ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 26 görüntüleme

Bildir
Soru
Mescidi DırarMescid-i Dırar, Münafıkların müminlere komplolar ha­zırlama ve bozgunculuk çıkarma amacıyla yaptıkları mescittir.Münafıklar, Mescid-i Küba ve Mescid-i Nebî'ye uzakta oturan yaşlıların cemaata yetişemedikleri bahanesiyle Salim b. Avf kabilesinin bulunduğu yerde ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 35 görüntüleme

Bildir
Soru
Cin MescidiMescid-i Cin, Cinlerin Hz. Muhammed (s.a.)'e iman et­tikleri yeri simgeleyen mescittir.Hz. Peygamber, amcası Ebû Talib'i ve zevcesi Hz. Hatice'yi kaybettiği için "senetü'l-hüzün" diye anılan ve Mekke müşriklerinin baskılarını iyice arttırdıkları yıl ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 55 görüntüleme

Bildir
Soru
Mescidi AksaMescid-i Aksa, Kudüs'te eski Süleyman mabedinin bu­lunduğu yerde inşa edilmiş olan cami.Mescid-i Aksa, "en uzak mescid" demek­tir ve Kur'ân-ı Kerîm'de, İsrâ mucizesine değinilirken bu mescidten şöyle söz edilir: "Bir gece, kendisine ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 27 görüntüleme