Hata Bildir
Soru
Hz. Zeyneb bint Huzeyme hayatı kısa Hz Zeyneb binti huzeymenin hayat hikayesi özet Hz. Zeyneb’in babası Huzeyme b. Hâris, annesi ise Hind/ Havle bint Avf tır.  Hz. Zeyneb, Hz. Peygamber'in eşi Hz. Meymûne bint ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
1 gün 0 Cevap 15 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. Zeyneb bint Cahş Hz Zeynep binti cahş hayatı kısa özet Hz. Zeyneb'in babası Cahş b. Riyâb, annesi ise Ümeyme bint Abdülmuttalib olup Hz. Peygamber'in halasıdır.  Hz. Zeyneb'in asıl adı Berre İdi, ancak Rasûlullah ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
2 gün 0 Cevap 51 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. Mariye Hz Mariye peygamberimizin kaçıncı eşidir Hz. Mâriye bint Şem'ûn el-Kibtiyye'nin anne-babası hakkında yeterli malumat olmayıp sadece Mısır'ın Ensâ veya Ensinâ bölgesindeki Hafn Köyü'nden olduklarına dair bir rivayet bulunmaktadır. Hz. Peygamber 7/628 tarihinde komşu ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
3 gün 0 Cevap 74 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. Ümmü Seleme kısaca hayatı hz ümmü selemenin hayatı özet Hz. Ümmü Seleme'nin asıl ismi Hind olup babası Ebû Ümeyye b. Mugîre, annesi ise Âtike bint Âmir'dir. 262 Hz. Ümmü Seleme'nin nesebi baba tarafından ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
4 gün 0 Cevap 47 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. Sevde Hz. Sevde binti zem’a (radiyallahu anha) hz.sevde peygamberimizle kaç yıl evli kaldı Hz. Sevde'nin babası Zem'a b. Kays, annesi ise ensârdan Şemûs bint Kays'tır. Hz. Sevde Hz. Peygamber'den önce amcasının oğlu ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
5 gün 0 Cevap 20 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. Safiyye Hz. Safiyye'nin babası Huyey b. Ahtab, annesi ise Berre bint Samuel'dir. Hz. Peygamber'den önce Sellâm b. Mişkem el-Kurazi ile evliydi. Sellâm'ın kendisini boşamasından sonra Kinâne b. Rebi b. Ebi'l-Hukayk en-Nadrî ile evlendi. ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
6 gün 0 Cevap 51 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. Meymûne hz meymûne kimdir kısa özet Hz. Meymûne'nin babası Hâris b. Hazn, annesi ise Hind bint Avf'tur. Hz. Peygamber'den önce Mes'ûd b. Amr b. Umeyr es-Sekafi ile evliydi. Mes'ud onu boşayınca, Ebû Ruhm ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
1 hafta 0 Cevap 64 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. Hatice Hazreti Hatice'nin hayatının özeti Hz. Hatice'nin babası Huveylid b. Esed, annesi ise Fâtuma bint Zâide'dir.  Hz. Hatice'nin soyu baba tarafından üçüncü dedesi Kusay'da, anne tarafından ise yedinci dedesi ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
1 hafta 0 Cevap 27 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. Cüveyriye Cüveyriye Binti Haris (r.a.) Kimdir? Hz. Cüveyriye'nin babası Hâris b. Ebû Dırâr'dır. Hz. Cüveyriye'nin gerçek ismi Berre olup hayırlı, iyi gibi ma nalara gelen bu ismi Hz. Peygamber küçük cariye ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
1 hafta 0 Cevap 25 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
18Hz. Âişe (hz Aişe'nin hayatının kısa özeti) Hz. Aişe'nin hayatı kısaca özeti Hz. Âişe'nin babası Ebû Bekir es-Siddik b. Ebû Kuhâfe, annesi ise Ümmü Rûmân bint Âmir'dir. 69 Hz. Âişe'nin ne- sebi baba tarafından, ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
1 hafta 0 Cevap 20 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. Hafsa hz hafsa annemizin hayatı kısaca Hz. Hafsa'nın babası Ömer b. Hattâb, annesi ise Zeyneb bint Maz'ûn'dur. 189 Hz. Hafsa'nın soyu baba tarafından sekizinci dedesi Ka'b b. Lüey'de Hz. Peygamber'in soyu ile birleşir. İkinci ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
2 hafta 0 Cevap 20 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz Muhammed sav neden çok evlilik yapmıştır? Allahu Teâlâ: "Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğen diğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
2 hafta 1 Cevap 70 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. Ümmü Habibe Hz. Ümmü Habibe kısaca özet hayatı Hz. Ümmü Habibe'nin babası Ebû Süfyân b. Harb, an nesi ise Safiyye bint Ebü'l-Âs'dır.  Baba tarafından nesebi dördüncü dedesi Abdümenâf b. Kusay'da, anne tarafından ise ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
2 hafta 0 Cevap 25 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Üniversite Öğrencisinden bir sual İlahiyat fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim ödevlerim için kaynak topluyorum, birçoğunun cevabını buldum fakat hala kaynağını ve cevabını bulamadığım sorular ve lütfen yardımcı olur musunuz? Hz. Muhammed'in Mekke ve Medine'de İslamiyeti tebliğde izlediği metod ve politikalar nelerdir.?

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
Anonim 2 hafta 2 Cevap 156 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. Yakup (as) Künyesi : Ya'kûb b. İshak b. İbrahim   Hz. Yakup (as), İshak'ın (as) oğludur. Hz. İbrahim'e (as) gelen melekler oğlu Hz. İshak'ın doğumuyla birlikte torunu Hz. Ya'kûb'u da müjdelemişlerdi. İbrahîm (as), bütün ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
2 hafta 0 Cevap 57 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Müminlerin annesi Hz. Reyhâne (Hazreti Reyhane annemiz kimdir peygamberimizle ne zaman evlendi kaç yaşında vefat etti bu konuda bilgiler bulacaksınız) Reyhâne bint Şemʻûn b. Zeyd aslen Benî Nadîr Yahudilerinden olup ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
2 hafta 0 Cevap 49 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
İlk İnsan ve İlk Peygamber Hz. Adem (a.s)’in Yaratılışı ve Cennetten Dünyaya İndirilişi Hz. Âdem Peygamberin Kısaca Hayatı Hz. Adem Kimdir? Hazreti Adem (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri "Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
2 hafta 0 Cevap 86 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. Yusuf (as) Kıssası Yusuf b. Ya'kub b. İshâk b. Ibrahim Hz. Yûsuf (as), Hz. Ya'kûb'un (as) Râhil adlı eşinden doğma oğludur. Onun on bir kardeşi vardı. Kardeşlerinden Bünyamin ile anne-baba bir, ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
2 hafta 1 Cevap 51 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. Eyüp (as) Kıssası Hz. Eyyûb Peygamberin Kısaca Hayatı Eyyûb b. Mûs b. Râzih b. Aysû b. Ishâk b. İbrahîm Kur'ân'da Hz. Eyyûb (as) hakkında hastalığı ve şifa bulması şeklin de kısa bilgiler ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
2 hafta 0 Cevap 57 Görüntüleme

Hata Bildir
Soru
Hz. İsmail Peygamberin Kısaca Hayatı Künyesi: İsmail b. İbrahim b. Âzer/Tarâh Hz. İsmail (as) Hz. İbrâhim'in (as) Hâcer'den doğma oğludur. Kaynakların bildirdiğine göre çocuğu olmayan Sâre, kendi cariyesi iken Hacer'i kocasına hediye ...

Lütfen bu sorunun neden hata bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Hata Bildir
İptal
3 hafta 1 Cevap 51 Görüntüleme