Bildir
Soru
MELEKLERİN ÇOKLUĞU VE ÇEŞİTLERİ Cenâb-ı Allah bir âyetinde, "Rabbinin ordularını, kendisinden başka kimse bilmez." [1] buyu­rur. Demek ki O'nun çeşitli orduları bulunmaktadır. Me­lekler bu ordulardan bir çeşittir. Onların kısımlarını ve sayılarını da tam olarak ancak Allah Teâlâ bilir. Biz ise O'nun haber verdiği kadarı ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
8 ay 0 Son Cevaplar 74 görüntüleme

Bildir
Soru
Cebrail (a.s) nasıl bir melektir?Hz Cebrail hayatı hakkında bilgiBu kelime, "Hz. Peygamber'e Kur'ân'ı indiren meleğin özel ismidir." diye tarif edilir. Âlûsî bu tarifi verdik­ten sonra, Cebrail ismini kelime olarak ele alır ve şu bilgi­yi verir: "Bu, aslı Arapça olmayan bir ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
8 ay 1 Son Cevaplar 82 görüntüleme

Bildir
Soru
Mikâil (A.S) Hayatı hakkında bilgiBüyük meleklerden bir diğeri Mikâil (a.s)'dir. Mikâil kelimesinin de aslının İbrânice ve Süryânice oldu­ğu ve iki parçadan meydana geldiği söylenmiştir: "Mîk" ve "il”...[1][307] İbn Abbas'dan ve Ali b. Hüseyin'den gelen bir rivayete göre "mîk", "ubeyd" yani "kulcağız"; "îl" de "Allah" manasınadır. Dolayısıyla "ubeydullah", yani "Allah'ın kulcağızı" manasına gelmektedir.[2][308] "îl" keli­mesinin, "abd" (kul), "mîk" kelimesinin de "Allah" anla­mında olduğu da ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
8 ay 2 Son Cevaplar 93 görüntüleme

Bildir
Soru
Cennet bekçisi meleklerin başkanı ve yardımcılarıAllah Teâlâ, bazı melekleri cennete görevlendirmiş­tir. Onların vazifesi, bekçilik, teşrifatçılık ve ehl-i cennete hizmettir. Bundan dolayı onlar mü'min, muttaki ve sâlih insanları cennet kapılarında karşılarlar. Dünyada iken Rablerine saygı gösterip, ona göre davranan ve böylece ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
8 ay 0 Son Cevaplar 98 görüntüleme

Bildir
Soru
Melaike-i mukarrebin Ne DemekAllah Teâlâ, Nisa Sûresi'nde, "Ne Mesih, ne de mukarreb melekler, Allah'ın kulu olmaktan asla yüksümezler." [1] buyurmuştur. Mukarreb, yaklaştırılmış, yakınlaştırılmış anlamındadır. Bu, mekan bakımından yakınlığı ifade ettiği gibi, şeref ve itibar manasına da ge­lir. Çünkü bir padişaha, ancak şeref ve ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
8 ay 1 Son Cevaplar 127 görüntüleme

Bildir
Soru
Kulları koruyan melekler Hafaza meleklerinin görevleri nelerdirİnsanları kollayan melekler:İnsanoğlu zayıftır ve korunmaya muhtaçtır, Yüce Allah insanları korumak için melekler görevlendirmiştir bunlara koruyucu melekler anlamında HAFAZA MELEKLERİ denir Rabbimiz şöyle buyurmuştur: insanın önünde ve ardında devamlı sûretle nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar, Allah'ın ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
8 ay 0 Son Cevaplar 222 görüntüleme

Bildir
Soru
Paygamber; Allah tarafından insanları uyarmak ve doğru yola erişmelerini sağlamak için gönderilmiş özel ve seçkin kulların adıdır. Kendilerine kitap verilenlere Resul çoğulu Rusul, kendilerine kitap verilmeyenlere ise Nebi çoğulu Enbiya denir. Peygamberlere iman, imanın esaslarının dördüncüsüdür. İlk peygamber Hazreti Adem ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
8 ay 0 Son Cevaplar 81 görüntüleme

Bildir
Soru
Peygamber ve peygamberlere iman özeti Allah Teala tarafından gönderilen isimlerini bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün peygamberlere iman etmek imanın altı esasından biridir. Allah'ın gönderdiği peygamberlerden birine iman etmeyen kimse mümin ve müslüman sayılmaz. Bu husus Kuran'da şöyle ifade edilir: "...Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
8 ay 0 Son Cevaplar 76 görüntüleme

Bildir
Soru
Peygamberlerin Sıfatları madde madde 1- Sıdk: Doğruluk demektir. Peygamberler son derece doğru dürüst insanlardır. Sözlerinde, işlerinde, düşünce ve niyetlerinde hep doğrudurlar.2- Emanet: Her bakımdan emin ve güvenilir insanlardır.3- Tebliğ: Allah tarafından kendilerine gönderilen şeriatı olduğu gibi insanlara ulaştırmaktır. Gelen vahyi hiç bir ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
8 ay 0 Son Cevaplar 91 görüntüleme

Bildir
Soru
PEYGAMBERLERE İMAN (Diyanet islam ilmihali)Peygamberler ve Peygambere Olan İhtiyaçİmanın altı esasından birisi de peygamberlere inanmaktır. Peygamber. Farsça bir kelime olup, haber götüren demektir. Dindeki manası ise, Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek üzere görevlendirdiği seçkin insandır. Peygamber. Allah'ın kendisine vahyettiğini insanlara duyurur, Allah ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
8 ay 0 Son Cevaplar 75 görüntüleme

Bildir
Soru
İman nedir? Kısaca Özet Olarak Açıklayınız.İman sözlük olarak inanmak demektir. Dini terim olarak kalple Allah'ın varlığına birliği'ne ve Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla gönderilen her şeye inanmak ve dili ile söylemektir. İmanın kısaca tanımı budur.--------------------------2-------------------İman kalp ile Allah'a peygamberlere meleklere ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 104 görüntüleme

Bildir
Soru
Kelimeyi tevhit, kelime i tevhidin okunuşu Kelime-i tevdid bir zikirdir. Bu zikri her Müslümanın bilmesi ve her zaman tekrar etmesi önem arz eder. Zaten anlamına baktığımız da ne kadar güzel ve imanı tazeleyen ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 247 görüntüleme

Bildir
Soru
Allah’ın 99 ismi (Esmaü'l Hüsna) ve Türkçe anlamları​1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 98 görüntüleme

Bildir
Soru
SORU: Bazı yabancı dergilerde Yahudilerin bir iddiasını okudum: Buna göre Hz. Peygamber Medine'de iken onlardan cizyeyi kaldırmış. Bu, onların diğer kitap ehlinden daha faziletli olduğuna bir delil imiş. Bu doğru mudur?CEVAP: Yahudilerin ne çok asılsız inançları var ve Allah'ın dilediği ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 90 görüntüleme

Bildir
Soru
Hıristiyan İnanç EsaslarıBilindiği üzere kredolar ya da inanç bildirgeleri kişisel iman ikrarı tarzında düzenlenmiş resmi inanç doktrinlerinin özetidir. Hıristiyanlık tarihine baktığımızda bir dizi kredonun varlığını görürüz. Ancak bunlar­dan iki tanesi -Havariler ve İznik-Kadıköy Kredoları- Hıristiyanlar için son derece önemlidir. Her ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 2 Son Cevaplar 116 görüntüleme