Bildir
Soru
İnfak Nedir? İnfak Kısaca Ne Demektir? İnfak Nasıl Olmalıdır?Merhaba 6 bin maaş alan birisi kazancının ne kadarını infak olarak harcamalıdır bir oran yada ölçüsü var mıdır?İnfak hakkında konularımız:İnfak-Sadaka ile İlgili rivayetler

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
Anonim 1 hafta 0 Son Cevaplar 10 görüntüleme

Bildir
Soru
Hamd ve şükür ifadeleri nelerdir? hamd ve şükür arasındaki farkSelamun aleyküm hamd şükür kavramlarında arasındaki fark nedir ? Neye şükür edilir neye hamd edilir ? Hastalığa,fakirliğe şükür eden daha çok mu fakirlik hastalık bulur ? Hayırlı geceler

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
Anonim 3 hafta 1 Son Cevaplar 31 görüntüleme

Bildir
Soru
Tasavvuf ile ilgili kavramlar Tasavvufla ilgili bilinmesi faydalı olan bazı kavramlar vardır. Bunlardan başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:mutasavvıf: İslam’ın ahlaki değerlerini hayata katmayı ön plana çıkaran; insanın benliğini karartan inançsızlık, cimrilik, korkaklık, kin, haset ve dedikodu gibi kötü davranışlardan ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
Anonim 1 ay 1 Son Cevaplar 20 görüntüleme

Bildir
Soru
Fıkıh ne anlama gelir? Fıkhın ÖnemiFikıh: Lügatta "Bir şeyi bilmek" demektir. Daha sonra şeriat ilmine tahsis edilmiştir.Fıkhın kaynağı kitap, sünnet, icma-i Ümmet ve Kıyas'dır.Fikhi okumak, Kur'ân'ın ihtiyaçtan fazlasını öğrenmekten faziletlidir. Bir şair: "Bir ilim sahibi, ilim sayesinde aziz olur, Kıymet kazanmak ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
1 ay 0 Son Cevaplar 23 görüntüleme

Bildir
Soru
İslâm Dinînin İhtiva Ettiği HükümlerDini hükümler iki kısma ayrılır:1. İmâna, îtikada ve inanca dair hükümler ki, bunlara asli ve iti kâdî hükümler denir. Bunlara ait konulardan bahseden ilim dalına da Akaid, Kelâm, "Tevhid ve Sifat ilmi" denmektedir.2. İş yapma keyfiyetine ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
1 ay 0 Son Cevaplar 13 görüntüleme

Bildir
Soru
Mükellefiyet Ne Zaman Başlar?Mükellef ne demek kime denir?Allah'ın -c.c.- emir ve yasaklarıyla sorumlu olan müslümana "Mükellef" denir.Lugat mânâsında, mükellef kendisine bir iş yüklenmiş kişi de Bir kişinin İslâm'a göre sorumlu ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
1 ay 0 Son Cevaplar 15 görüntüleme

Bildir
Soru
İslâm Mezhepleri  Mezhep, "yol" manasına gelir. Fıkıhta ifade ettiği mânâ, dinî hükümleri yaşatmak ve tatbik etmekte takip edilen yol demektir.Müslümanlar gerek itikadi hükümlerde, gerekse ameli hükümlerde birçok mezheplere ayrılmışlardır.İtikadi Mezheplerİtikad hususunda başlıca iki mezhep vardır. "Ehl-i Sünnet", ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
1 ay 0 Son Cevaplar 15 görüntüleme

Bildir
Soru
Sure nedir sure hakkında geniş bilgi verir misiniz?https://mumsema.com.tr/soru/sure-nedir-kurandaki-sure-ne-demek/

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
Anonim 1 ay 0 Son Cevaplar 15 görüntüleme

Bildir
Soru
Takdir kelimesinin anlamı nedir kısacaAllah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle ezelden ebede kadar kâinatta olacak her şeyi planlaması, varlıkları istediği şekil ve biçimde yaratması ve insanların hür iradeleriyle yapacakları her şeyi önceden bilmesi, takdir etmesi. Belirleme, tayin etme, hükmetmek demektir.Takdir ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
Anonim 2 ay 0 Son Cevaplar 14 görüntüleme

Bildir
Soru
İSLAMDA "YETİM"Yetim, Babası ölmüş ve henüz ergenlik çağına ulaşmayan çocuk demektir.İslâm dini, yetimlerin korunup gözetilmesi, onların yetiştirilerek topluma kazandırılması için gerekli tedbirleri almış, bunlarla ilgili özel hükümler koymuştur.Kur'ân-ı Kerim'de, devlet hazinesinden ve ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 1 Son Cevaplar 76 görüntüleme

Bildir
Soru
KLONLAMAKlonlama, Yapay yolla genetik kopya oluşturmadır.Klonlama, moleküler biyoloji teknikleri kullanarak bir DNA (canlılardaki biyolojik işlemlerin şifresini taşıyan genler) dizisine eş DNA üretmek veya bir hücreden yola çıkarak hücre bölünmesiyle genetik ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 55 görüntüleme

Bildir
Soru
MOLLAMolla, İslam toplumlarında tanınmış din âlimlerine veya belirli seviyede öğrenim görmüş kimselere verilen unvandır.Her toplumda halkın rağbet ettiği ve saygı gösterdiği din adamları vardır ve bu kimselere çeşitli unvanlar verildiği görülür. Bunlardan biri ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 89 görüntüleme

Bildir
Soru
MECZUPDini Kavram Olarak Meczup nedir ne anlama gelir? المجذوب Meczup, Tasavvufi eğitim yoluna girmeksizin cezbe ile Hakk'a eren veli ye denir.Sözlükte "kendine çekmek, yaklaştırmak" anlamındaki cezb (cezbe) kökünden türeyen "meczup" kelimesi tasavvufta Allah'ın, -bir daha ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 57 görüntüleme

Bildir
Soru
KELİME-İ TEVHİDكلمة التوحيد Kelime-i tevhit, İslam inanç esaslarının özünü ifade eden cümledir.Kelime-i tevhid, Allah'tan başka tanrı olmadığını ve Hz. Muhammed'in O'nun peygamberi olduğunu ifade eden (lâ ilâhe illallah ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 1 Son Cevaplar 48 görüntüleme

Bildir
Soru
KAMET  Kamet nasıl okunurArapça Kametin yazılışı: الإقامةKamet, Farz namazlardan önce namazın başlamak üzere olduğunu belirli sözlerle duyurmaktır.Ezan namaz vaktinin girdiğini, kamet ise namazın kılınmak üzere olduğunu haber verir. Kameti oluşturan sözleri farz namazlardan önce ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 71 görüntüleme

Bildir
Soru
KERREMALLAHU VECHEHKerremallahu veche Arapça yazılışı: کرم الله وجههHz. Ali hakkında kullanılan bir dua ve saygı sözüdürHz. Peygamber'in sohbetinde bulunmuş, tevhit mücadelesinde ona destek olmuş olan sahabeyi hayırla anmak, onlara saygı ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 97 görüntüleme

Bildir
Soru
MÂŞALLAH Maşallah nerelerde kullanılır?Maşallah nasıl yazılır Arapça: ما شاء الله Maşallah, Beğenme duygusunu anlatmak üzere kullanılan tabirdir."Allah dileyince her şey olur” mânasına gelen bu tabir, ilahî iradenin her yerde geçerli olduğunu, her şeyin ilahî iradeye ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 0 Son Cevaplar 36 görüntüleme

Bildir
Soru
FIKIH İLMİNDE "CÂİZ" KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?الجائزDinen yapılmasına izin verilen veya işlenmesi serbest olan fiiller.Sözlükte “mümkün, geçerli ve serbest olmak” anlamına gelen "cevaz" kelimesinden türeyen "câiz" kelimesi, fıkıh ilminde bir söz ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 1 Son Cevaplar 104 görüntüleme

Bildir
Soru
MUSKAMUSKA NEDİR İSLAMDA MUSKA YAPMANIN VE YAPTRMANIN HÜKMÜPeygamber efendimizin muska ile ilgili Hadisleri var mı muska takar mıydı gibi soruların net cevabı...Muska, İnsanı kötü güçlerin etkisinden koruduğuna veya ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 ay 2 Son Cevaplar 122 görüntüleme