Bildir
Soru
Abdestin Adapları - Maddeler halindeÂdâb. edeb"in çoğuludur.Buna "Müstehap" ve "Mendûb" da denir. Mendup olan şeyi yapan sevap kazanır, yapmayan kınanmaz. Abdestin başlıca edepleri şunlardır:1. Abdest suyunun, üzerine sıçramaması için yüksekçe bir yerde durmak. 2. Abdest alırken kıbleye karşı durmak. 3. Abdestte başkasından yardım ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 80 görüntüleme

Bildir
Soru
Abdest nasıl alınır? Ayrıntılı tarifiAbdest, “belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek” şeklinde tarif edilir.Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 2 Son Cevaplar 244 görüntüleme

Bildir
Soru
Abdestin mekruhları nelerdir? Kısaca Madde maddeAbdestin başlıca mekruhları şunlardır:1.Suyu israf etmek.Yani suyu gereğinden fazla kullanmak ve bir organı üç defadan çok yıkamak. Peygamberimiz Ashâb'dan Sa"d abdest alırken gördü ve: -Bu israf nedir, ya Sa'd? dedi. Sad: -Abdestte de israf olur mu? deyince. Peygamberimiz: -Evet, ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 119 görüntüleme

Bildir
Soru
Abdesti bozan durumlar nelerdir madde halindeAbdestli olan kimsede aşağıdaki hallerden biri meydana gelirse abdesti bozulmuş olur:1.Ön ve arkadan sidik ve pislik gelmesi ve arkadan yel çıkması.2. Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin akması. (Şafîilere göre. ön ve arka hariç, ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 114 görüntüleme

Bildir
Soru
Abdesti bozmayan durumlar nelerdir kısaca madde madde1. Ön ve arka hariç, vücudun herhangi bir yerinden çıkıp olduğu yerde kalan, etrafa yayılmayan kan. 2. Bir yaradan, kan akmaksızın et parçası düşmesi. 3. Yaradan, burun ve kulaktan kurt düşmesi. 4. Ağız dolusundan az kusmak. 5. Balgam tükürmek. 6. ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 84 görüntüleme

Bildir
Soru
​Abdest İle ilgili Tüm Bilgiler A- Abdestin Tanımı Ve Mahiyeti B- Abdestin Önemi Ve Yararları C- Abdest Çeşitleri Ve Abdestsiz Yapılması Caiz Olmayan İşler D- Abdest İle İlgili Temel Terimler E- Abdestin Farzları F- Abdestin Sıhhat (Geçerlilik) ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 9 Son Cevaplar 226 görüntüleme

Bildir
Soru
Mestler Üzerine Mesh etmek Ne Demektir? Soru CevapDiyanet İslam İlmihaliMestler Üzerine Meshin Câiz Olması İçin Aranan Şartlar Nelerdir? Meshin Sünnetleri Nelerdir? Mest Üzerine Mesh Nasıl Yapılır?

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 2 Son Cevaplar 115 görüntüleme

Bildir
Soru
ÖZÜR ABDESTİ HAKKINDA GENİŞ BİLGİHanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre Özürlünün Abdesti:İki yoldan çıkan şeyler, eğer sağlıklı olunduğu hâlde çıkacak olurlarsa abdesti bozar. Ancak bu şeyler hastalık halinde çıktıkları takdirde o kişi "ma'zur=özürlü" sayılır.Özürlü Haneflerin ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 2 Son Cevaplar 101 görüntüleme

Bildir
Soru
Abdestin Farzları Nelerdir maddeler halindeAyet ve Hadislerle Abdesti farzlarının delilleriHanefi ve Şafii Mezhebine göre abdestin farzlarıKur'an-ı Kerim'de abdestle ilgili ayetten de açıkça anlaşıldığı üzere abdestin farzları dörttür. Bunlar:1.Yüzü bir kere yıkamak. Yüz, alnın en ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 3 Son Cevaplar 188 görüntüleme

Bildir
Soru
Hangi şartlarda abdest yerine teyemmüm alınabilir Teyemmümün sahih olmasının şartları sekizdir:1. Niyet etmek. Elini teyemmüm edeceği şeye vururken veya elini yere vurup yüzünü meshedeceği sırada; "Hadesten taharete veya namaz kılmaya yahutta taharetsiz yapılması sahih olmayan bizzat maksut olan bir ibadeti yapmaya niyet ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 96 görüntüleme

Bildir
Soru
Teyemmümün farzları, teyemmümün farzı kaçtır Teyemmüm, bir kimsenin suyu bulamadığı ve en yakın suyunda çok uzak da veya tehlikeli bir yerde olduğunda normal abdest yerine geçen bir tür abdesttir. Teyemmümün farzları şunlardır; 1 . Niyet etmek. 2. Elleri temiz toprağa iki kez kurup ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 72 görüntüleme

Bildir
Soru
Teyemmümü bozan şeyler nelerdir kısaca Madde madde 1. Abdesti bozan şeyler, teyemmümü de bozar. 2. Abdest veya gusül için yeterli suyun bulunması halinde -suyun kullanılması mümkün ise- teyemmüm bozulur. Teyemmümle namaz kılan bir kimse, kullanabileceği suyu namazda iken görse namazı bozulur. Suyu. namazı ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 125 görüntüleme

Bildir
Soru
Dört mezhebe göre teyemmümün sünnetleriTeyemmüm SünnetleriTeyemmümden önce besmele çekmek Hanefî ve Şâfiîler’e göre sünnet, Mâlikîler’e göre fazilet, Hanbelîler’e göre vâciptir.Hanefî ve Şâfiîler’e göre teyemmüm iki defa yere vurarak birincisinde yüzün, ikincisinde dirseklere kadar kolların meshedilmesiyle yerine getirilir. Mâlikî ve Hanbelîler’e ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 79 görüntüleme

Bildir
Soru
Dinimizde Teyemmüm ne demek kısaca bilgiAbdest alınamadığı veya gusül yapılamadığı durumlarda temiz toprak yahut yer cinsinden bir maddeye elleri sürerek yüzü ve iki kolu meshetmektir.Teyemmüm, suyu temin etme veya kullanma imkanının bulunmadığı durumlarda büyük ve küçük hükmi kirliliği (hades) gidermek ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 98 görüntüleme

Bildir
Soru
Teyemmüm abdesti ve gusül abdesti nasıl alınırTeyemmümün alınışı:Teyemmüm Şöyle YapılırKollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. Ne için teyemmüm edecekse ona niyet edilir. Parmaklar açık bir halde eller temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeyin üzerine konur. Eller önce ileri sürülür, sonra ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 2 Son Cevaplar 115 görüntüleme

Bildir
Soru
Teyemmüm hakkında kısa soru ve cevaplarSu bulunmadığı zaman teyemmüm almak caiz midir?Evet; su bulunmadığında abdest ve gusül için teyemmüm yapmak caizdir. Zira yüce Allah şöyle buyuruyor:"..Eğer hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut bi riniz tuvaletten gelirse yahut da ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 102 görüntüleme

Bildir
Soru
Niçin Teyemmüm? Teyemmüm emredilmesinin hikmetleriSORU: İslamiyet su bulunmadığı zaman teyemmüm etmemizi emrediyor. Bilindiği üzere teyemmüm abdest yerine geçmek üzere toprakla yapılıyor. Toz toprak -ki içeresinde mikrop da vardır- nasıl temizlenme aracı olur. Teyemmümün hikmeti nedir?CEVAP: Önce şunu bilmemiz gerekiyor: Teyemmüm, ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 129 görüntüleme

Bildir
Soru
4 mezhepte TeyemmümTeyemmümün iki rüknü/farzı üzerinde görüş birliği vardır: Elleri yere vurmak ve belirli organları mesh etmek. Niyet çoğunluğa göre rükün, Hanefi ve Hanbeliler’in bir kısmına göre şarttır. Yüzün mesh edilmesinde ittifak vardır. Hanefi ve Şafiiler’e göre kolların dirseklere kadar meshedilmesi ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 92 görüntüleme