Bildir
Soru
Yahudilerle İlişkiler (Peygamber Efendimizin Yahudilerle İlişkileri) Asr-ı Saadette Yahudilerle İlişkilerHz. Peygamber hicret ettiğinde Medine nüfusunun yaklaşık olarak yarısını yahudiler oluşturuyordu. Bunlar, ibranice yazdıkları halde arapça konuşuyorlardı. Beytü'l-Midras diye anılan bir bilim evine, savaş harcamalarını ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
8 ay 0 Son Cevaplar 85 görüntüleme

Bildir
Soru
Kur'an'a Göre Yahudiler Ve HrîstiyanlarSORU: Kur'an'a göre Yahudiler ve Hristiyanlar arasında bir fark var mıdır?CEVAP: Yahudiler aslında Hz. Musa'ya, Hristiyanlar da Hz. İsa'ya uyan kimseledir. Bunlardan her birine Kur'an "Kitap ehli" gözüyle bakar. "Kitap ehli" ifadesinin anlamı bunların peygamberlerine Allah ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 77 görüntüleme