Bildir
Soru
Hıristiyan Kutsal Kitapları / KaynaklarıHristiyanlarin kutsal kitabi nedir?Hıristiyanlıkta kutsal kitap 'Bible' (Kitab-ı Mukaddes) diye adları­ durmaktadır. O, Eski Ahit adı altında Yahudilerin kutsal yazıları ve Yeni Ahit adı altında Hıristiyan yazıları olmak üzere iki temel bölümden oluş­maktadır. Hıristiyan inancına göre ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 109 görüntüleme

Bildir
Soru
Markus İnciliMarkus İncili ilk rivayet İncili olarak kabul edilmektedir. Bu İncil temelde iki ana kısımdan oluşmaktadır:1) İsa'nın anlattığı anekdotlar ve sarf ettiği sözler (öğretisi),2) İsa'nın tutuklanması, yargılanması ve idam edilmesi (çarmıha gerilmesi) ile ilgili bilgiler.Markus ve diğer rivayet İncilleri sözlü ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 95 görüntüleme

Bildir
Soru
İdrardan sonra temizlikHer insan için tuvalete gidip büyük veya küçük tuvaletini yapmak zaruri bir ihtiyaçtır. Fakat her şeyin bir adabı olduğu gibi tuvalete gitmenin de adabı vardır. Dinimize göre her insan tuvalet ihtiyacını gidermek için tuvalete gittiğinde ihtiyacını giderdikten sonra ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 84 görüntüleme

Bildir
Soru
Halıya meni bulaşırsa ne yapılır Halıya boşalmak ve temizlikBir kimse cinsel ilişki sırasında meni akıntısını halıya boşalttı ise hızlı davranıp temizlemesi gerekir. Meni öyle kolay temizlenecek bir kir değil. Bu sebeple önce üsten meni bir peçete yata bezle ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 163 görüntüleme

Bildir
Soru
Matta ne demek Luka ne demekMatta ve Luka İncilleri, kaynak olarak kullandıkları Markus'tan on veya on beş sene sonra derlenmiştir. Hangisinin daha önce derlendiği net olarak bilinmediğinden onları aynı başlık altında vermeyi daha uy­ gun gördük. Hem Matta hem de Luka ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 72 görüntüleme

Bildir
Soru
TEMİZLİK İMANDANDIRArapça hadis: النظافه من الايمانTemizlik bedeni maddi kirlerden, ruhu manevi kusurlardan arındırmaktır. Müslümanın bedeni, fiziki çevresi, kalbi temiz olmalıdır. Bir kimse kelime-i şehadet getirip Müslüman olunca, ruhunu şirk ve küfür gibi manevi kirlerden ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 90 görüntüleme

Bildir
Soru
İslamda beden temizliği nedir nasıl yapılmalı? Dinimizde beden temizliği nasıl yapılırDinimizde beden temizliği insanın dış görünüşünü, fiziki yapısını kapsayan; Saç, yüz, el, kol, ayak, gövde gibi organların temizliğidir. Beden temizliği derinin yağlanması terlemesi sonucu kokması, insanın rahatsız olmasıdır. ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 94 görüntüleme

Bildir
Soru
Yuhanna İncili nedir ne zaman ve nerede yazıldı? Yuhanna ne demekMS 90-110 yılları arasında derlendiği düşünülen Yuhanna İncili, ri­vayet İncillerinin sonuncusu olarak bilinmektedir. Genel kanaate göre Yuhanna, İncilini meydana getirirken kendinden önceki hiçbir yazıyı doğrudan kaynak olarak kullanmamıştır. Aksine o kendi ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 134 görüntüleme

Bildir
Soru
Dinimiz İslamda Temizliğin ÇeşitleriHadesten taharet, Necasetten taharet Temizlik çeşitleri nelerdir kısa özetTemizlik iki türlüdür:1. Hadesten TaharetBazı ibadetlerin yapılmasına mani olan hükmî pisliğe "Hades", bundan temizlenmeye de "Hadesten Taharet" denir. Hades, biri küçük, diğeri büyük olmak üzere ikiye ayrılır. Küçük hadesten temizlenmeye ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 92 görüntüleme

Bildir
Soru
İSLAMDA TEMİZLİKMaddi ve Manevi Temizliğin Önemi ve Örnekleriİslam Dininin çok önem verdiği konulardan biri de temizliktir. Kur'an-ı Kerim'de, temizliğe riayet eden Müslümanlar övülmekte ve Allah'ın sevgisini kazanacakları bildirilmektedir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çokça temizlenenleri ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 105 görüntüleme

Bildir
Soru
Hıristiyan İnanç EsaslarıBilindiği üzere kredolar ya da inanç bildirgeleri kişisel iman ikrarı tarzında düzenlenmiş resmi inanç doktrinlerinin özetidir. Hıristiyanlık tarihine baktığımızda bir dizi kredonun varlığını görürüz. Ancak bunlar­dan iki tanesi -Havariler ve İznik-Kadıköy Kredoları- Hıristiyanlar için son derece önemlidir. Her ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 2 Son Cevaplar 130 görüntüleme

Bildir
Soru
Dinimizce Temiz Sayılmayan Şeyler Ve Giderilmesinin YollarıDince Temiz Sayılmayan Şeyler:Sarhoşluk veren sıvı maddeler, kan, insan ve eti yenenler dahil tüm hayvanlara ve kuşlara ait idrar, dışkı, ufak su döktükten sonra veya ağır bir şey kaldırdıktan sonra tenasül organından gelen ve ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 89 görüntüleme

Bildir
Soru
İslamın çevre temizliği konusundaki öğütleriİslam dini temizliğe çok önem verir. Öyle ki peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur; “temizlik imanın yarısıdır.” Burada bahsedilen sadece kişisel bakım değildir. Bir Müslümanın hem fiziğinin hem de yaşadığı çevrenin temiz olması gerekir. Dinimize göre bir Müslümanın ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 2 Son Cevaplar 95 görüntüleme

Bildir
Soru
ErmenilikEtnisite ile dini kimliğin iç içe girdiği bir gelenek olan Ermenilik, soy olarak kendisini 'Hayk'a' dayandırır. Böylelikle Ermeniler kendi soylarını Kitab-ı Mukaddes geleneği bağlamında Nuh'un torunlarına ka­ dar götürmektedir. Bunun için kendileri, Ermeni yerine "Hayk", Erme­nistan yerine 'Hayıstan'ı kullanmışlardır.Grekçe veya ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 73 görüntüleme

Bildir
Soru
Çevreye karşı sorumluluklarımız ile ilgili ayetler - hadislerAYETLER“Allah’ın buyruklarını umursamayan şu insanların yaptığı hatalar yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı, nizam bozuldu. Doğru yola ve isabetli tutuma dönsünler diye Allah, yaptıklarının bazı kötü neticelerini onlara tattırır.” (Rûm, 41)“Göğü Allah ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 108 görüntüleme

Bildir
Soru
Ümmetİslamiyet’in anahtar kavramlardan birisi de ümmettir. Ümmet, Müslüman olan ve İslam dinine bağlı bulunan insanların genel adıdır. Ümmet kelimesi karşıladığı kavram itibariyle zaman içinde değişim göstermiştir. Kur’an’da ümmet kavramı Mekke’de inen surelerde çok çeşitli manalarda mesela hayvan sürüleri, ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 106 görüntüleme

Bildir
Soru
4.1. Hz. Muhammed Sonrası Kurumsal Gelişmeler4.1.1. Hilafet Kurumu4.1.1.2. Halife’nin GörevleriHalifenin görev yelpazesi kurulduğu ilk günden ilga edildiği son güne kadar teorik ve pratik birçok değişim göstermiştir. Özellikle hilafet kurumunun siyasi ve dini kimliğinin birbirinden ayrılmasından sonra halifeler, siyasi görevlerinin birçoğunu ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 127 görüntüleme

Bildir
Soru
Hadesten taharet nedir kısaca anlamı hadesten taharetin anlamı, hadesten taharetin anlamı ne demekHadesten taharet, namaz kılacak bir Müslümanın hadesten temizlenmesi yani abdestsiz ise abdest almalı yada gusül abdesti gerektiren bir durum söz konusu ise gusül abdestinin alınması gerekir. ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 108 görüntüleme

Bildir
Soru
İslamda Temizlik Örneği ve Adabı İslam'da TemizlikSORU: Bir yazar şunları yazıyor: "Avrupa başkentlerinden birinde toplu taşıma araçlarına soğan, sarımsak yiyenlerin aradan beş saat geç*medikçe binmeleri yasaklanmıştır." Yazar bunu sanki çağdaş bir medeniyet olgusu ve modernleşmenin bir ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 101 görüntüleme

Bildir
Soru
İslamda su çeşitleri ve hükümleri DİNİMİZDE SULARIN ÇEŞİTLERİSuların temizlik açısından hükümleri nelerdir?Kendileri ile temizlik yapılabilen sular yedi çeşittir. Bu sularla her çeşit temizlik yapmak caizdir. Bunlar:1-Yağmur suyu, 2- Deniz suyu, 3- Nehir suyu, 4- Kuyu suyu, 5- Çeşme ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 2 Son Cevaplar 113 görüntüleme