Bildir
Soru
Abdest suyunun elbiseye sıçramasının sakıncası var mıdır? DİYANETAbdest ve gusülde kullanılmış sulara ‘mâ-i musta’mel’ (kullanılmış su) denir. ‘Kullanılmış su’ hükmî kirliliği (hades) giderme özelliğini yitirmiş olsa bile, necis sayılmaz. Bu sebeple bu tür sular değdiği yeri kirletmiş olmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 71 görüntüleme

Bildir
Soru
Bayılma ve aklını yitirme abdesti bozar mı? DiyanetAz ya da çok süre bayılmak, çıldırmak, akıl hastası olmak, normal yürüyemeyecek ölçüde sarhoş olmak veya sara (epilepsi) nöbeti geçirmek gibi aklın algılama gücünü gideren şeylerle abdest bozulur. Bunların kendileri abdest bozucu değildir. ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 75 görüntüleme

Bildir
Soru
Zımmi nedir? kısacaZımmi İslam devletindeki gayrimüslim vatandaş zımmiler cizye verdiklerinde 2.hak ortaya çıkar.Onlara dokunulmaz.Himaye edilirler.Dokunulmazlıkları ile emniyet ve güven içinde yaşarlar,himaye edilmeleri ile tehlike ve zarardan korunmuş olurlar.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 92 görüntüleme

Bildir
Soru
Diş etinde kanama meydana gelen kişinin abdesti bozulur mu? DiyanetHanefîlere göre bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Diş etinden çıkan kan ise karıştığı tükürüğün yarısı veya daha fazlası kadar olduğunda abdesti bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 52).Şâfiîlere göre ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 97 görüntüleme

Bildir
Soru
Kestirmek Uyumak abdesti bozar mı?Uykunun abdesti bozmasındaki ölçü, yere sağlam bir surette oturup oturmamaktır. Buna göre yan yatarak ve namaz dışında secdedeymiş gibi durarak uyumak abdesti bozar. Ancak, uyku ile uyanıklık arasındaki hâlde veya yere sağlam bir surette oturmuş ve ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 70 görüntüleme

Bildir
Soru
slamiyetten önce arap yarımadasındaki en yaygın inanış islamdan önce arap yarımadasındaki inanç ve dinler kısacaİslamiyet’ten önce Arabistan da bir çok din yaygındı. Bu dinlerden en çok yaygın olanı putlara tapmaydı. Putperestlik dışında müsavi, Hristiyan, Mecusi yani ateşe tapan ve sabi dinleri ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 70 görüntüleme

Bildir
Soru
Sabii Mendailer dini inancıYaratıcının birliğine inanan en eski dinlerden kabul edilir bu niteliğiyle semavi dinlerden sayılmakta ve bu dine uyanlar da kitabi bir dine uyanlar olarak kabul edilmektedir

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 250 görüntüleme

Bildir
Soru
Karşı cinse dokunmak abdesti bozar mı Diyanet Erkeğin kadına, kadının erkeğe dokunması abdesti bozar mı?Bir erkeğin yabancı bir kadına dokunması, günah olmakla beraber, Hanefî mezhebine göre bu durumda erkeğin de kadının da abdesti bozulmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 54).Şâfiî ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 77 görüntüleme

Bildir
Soru
Kulak akması abdesti bozar mı?Bir ağrı ve sızı olmaksızın kulaktan, göbek ve gözden çıkan akıntı abdesti bozmaz. Ancak akıntı, ağrı ve sızıyla çıkarsa Hanefîlere göre abdest bozulur. Zira ağrı, yaranın varlığına delildir. Yaradan akan sıvı da abdesti bozar (İbn Âbidîn, ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 72 görüntüleme

Bildir
Soru
Kadın eli değerse abdest bozulur mukadınla tokalaşmak abdesti bozar mıBir erkeğe kadın elinin değmesi hanefi mezhebine tabi olanlar için abdest bozan bir durum değildir. Fakat şafi mezhebine tabi olan bir Müslümanın karşı cins olan bir kişinin eli eline değdiğinde abdest ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 76 görüntüleme

Bildir
Soru
Şintoizm hakkında kısaca bilgiOldukça eski bir zamanda Japonya'da ortaya çıkmış bir dindir Ruhlara tapmakla başladı daha sonra tabiat güçlerine en son olarak da tanrıların soyundan geldiğini kabul ettikleri imparatora ibadete başladılar Şintoizm tanımıŞintoizm insan tarafından ortaya konulmuş toplumsal bir dindir uzun zaman ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 65 görüntüleme

Bildir
Soru
Eşini yanaktan öpmek abdesti bozar mı, öpmek abdesti bozar mı?Şafiide eşini öpmek namaz abdestini bozar Hanefi mezhebine göre bir kadına tema halinde abdest bozulmaz. Ancak bir kişinin eşi onu öper de cinsel organlarından herhangi bir sıvı gelirse abdest bozulur. Ancak şafi ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 268 görüntüleme

Bildir
Soru
Periton diyalizine giren hastanın abdesti bozulur mu? DiyanetPeriton diyalizi, böbrek yetmezliği hastalığında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemle karın boşluğuna bir katater yerleştirilir. Bu kataterden verilen diyaliz sıvıları ile karın boşluğu doldurulur. Karın zarı bir filtre görevi görür. Kandaki zararlı madde ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 83 görüntüleme

Bildir
Soru
iç çamaşırında kan varsa namaz kılınır mıBir kişinin iç çamaşırındaki kan lekesi elbette abdesti bozar. Çünkü iç çamaşırınızda gördüğünüz kan, o bölgede bir kanamanın olduğunu gösterir. Bu da abdestin bozulmasına yol açar. Yani bir kişi abdest aldıktan sonra iç çamaşırında ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 104 görüntüleme

Bildir
Soru
Tenya ve benzeri bağırsak kurtları abdesti bozar mı?Vücuttan çıkan her türlü kan, irin, akıntı, önden ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar. Aynı şekilde anüsten (makattan) çıkan tenya ve benzeri kurtlar da abdesti bozar. Çünkü bunlar, necaset mahalli olan yerden ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 76 görüntüleme

Bildir
Soru
Kusmak abdesti bozar mı? diyanetHz. Peygamberin (s.a.s.) kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizî, Tahâret, 64). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir. Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek ister safra ister kan olsun abdesti bozar. Balgam ise tükürük hükmünde olup ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 96 görüntüleme

Bildir
Soru
Hinduizm Dini İnancı hakkında kısaca bilgiBu dine Brahmanizim de denilir Hinduizm hintlilerin çoğunluğunun kabul ettiği Putperest bir dindir Hinduizmde tevhide bir davet bulunmamaktadır aksine onlar faydalı ya da zararlı her bir tabiatın kendisine tapınılacak bir ilahın bulunduğunu kabul ederler daha sonra da ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 83 görüntüleme

Bildir
Soru
Trombosit vermek abdesti bozar mı?Trombosit, kan içinde bulunan ve kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kanamayı durduran hücrelerdir. Halk arasında beyaz kan olarak da bilinmektedir. Trombosit iki şekilde elde edilir: a) Normal kan verme yöntemi ile: Bu yöntemde normal ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 77 görüntüleme

Bildir
Soru
Protez göz veya gözden akan iltihap abdesti bozar mı? DiyanetAbdestte gözlerin içinin yıkanmasının gerekmediği konusunda, âlimler ittifak etmiştir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 40, 57; İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, I, 97; Nevevî, el-Mecmû‘, I, 369). Bundan dolayı göze takılan ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 88 görüntüleme

Bildir
Soru
Taoizm ne demek kısaca bilgiTaoizm, yaratan ile yaratılan aynı şey olmasından dolayı vahdet'i vücuda yani varlığın birliğine iman etmenin zorunluluğu ile birlikte doğal hayata dönüşü gerekli gören eski Çinlilerin en büyük dinlerindendir. Taoizm tanımıtaoizm günümüze kadar varlığını sürdüren eski için dinlerinin ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 1 Son Cevaplar 53 görüntüleme