Bildir
Soru
Zeyn'elabıdinSORU: İmam Zeyn'el Âbidin adını çok duydum. Bu zâtın kabrini insanların ziyaret ettiğini de çok işittim. Bu zatın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?CEVAP: Hz. Ömer zamanında müslümanlar İran şahı Yezdicerd'in kızlarını esir aldıklarında Hz. Ömer onlara diğer esirlere yapılan muamele ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 91 görüntüleme

Bildir
Soru
Ammar İbn YasirHz.Ammar ibn yasir kimdir kısaca hayatıBu sahabenin ismi Ebu'l-Yakzan Ammar ibn Yâsir ibn Âmir eş-Sami ed-Dımişkî'dir. İslâm'a ilk girenlerdendir. Kendisi, babası .ve annesi Sümeyye ilk müslüman olanlardandır. Ammar ile Suheyb ibn Sinan, Hz. Peygamber (s.a) Erkam ibn Ebu'l-Erkam'ın ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 87 görüntüleme

Bildir
Soru
Basiretli Halife ÖmerSORU: Hz. Ömer İslâm dünyasında bilinen bir şöhrete sahiptir. O bu müstesna yere nasıl gelmiştir? Hz. Ömer'in kişiliğinin belirli özelliklerinden bahseder misiniz?CEVAP: İnsan çoğu zaman ikinci halife Hz. Ömer'in hayatım gözden geçirince çok ufuklu, geniş boyutlu bir kişilik ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 103 görüntüleme

Bildir
Soru
Amrb. As(R.A)SORU: Amr b. Âs'ın hayatını bir parça anlatır mısınız? CEVAP: Müslümanlar hicretin 43. yılının Ramazanını tamamla¬mak üzere iken büyük kumandan ve fatih Amr b. As ölüm döşeğinde bayram gecesi rabbine kavuşmak üzere idi. Her ne kadar bu kahramanın hayatı ile ilgili ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 64 görüntüleme

Bildir
Soru
İmran İbn El-HusaynHz.İmran ibn el-husayn kimdir kısaca hayatıBu sahabinin ismi Ebu Necid İmran ibn el-Husayn ibn Ubeyd ibn Halef el-Huzai el-Basri'dir. Kendisi, babası ve kardeşi ilk müslüman-lardandır. Bir rivayete göre de İmran ibn el-Husayn ve Ebu Hureyre, hicretin yedinci yılında ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 52 görüntüleme

Bildir
Soru
Avf İbn MâlikHz.Avf ibn malik kimdir kısaca hayatıBir sahabi olan Ebu Abdirrahman Avf ibn Mâlik ibn Ebi Avf el-Eşcai el-Katafani, kavminin önde gelen kahramanlarından di. Hz. Pey-gamber'le (s.a) birlikte bulunduğu savaşlardan ilki Hayber savaşıdır. Sonra Mekke'nin fethinde bulundu. Bu esnada ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 57 görüntüleme

Bildir
Soru
Hz. Hüseyin'in kızları (ra)Hz. Hüseyin, peygamber efendimizin değerli torunlarından biridir. Ve o da evlenip baba olmuş değerli sahabidir. Hz. Hüseyininkızlarının ismi; Fatıma, Sekine, Zeynebve Rukayye’dir. Üstelik kerbelaolayında Rukayyedaha üç yaşındaydı. Rukayyeise Şam şehrinde metfundur. Bu kız çocuklarının isimlerini isteyen kız ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 75 görüntüleme

Bildir
Soru
Fudale İbn UbeydHz.Fudale ibn ubeyd kimdir kısaca hayatıBu sahabinin ismi Ebu Muhammed Fudale ibn Ubeyd ibn Nafiz el-Ensari el-Evsi el-Amri'dir. Annesi Ukbe bintu Muhammed ibn Uk-be ibn el-Cellah el-Ensariyye'dir. Fudale sahabenin en faziletli ve meşhurların d andır.Fudale ilk mü s ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 104 görüntüleme

Bildir
Soru
ilk Müslüman sahabiler sorularıPeygamber efendimize ilk “oku “ ayet-i kerimesiyle birlikte peygamberlik görevi başlamıştır. Hz. Muhammed’e peygamberlik görevi geldiğinde peygamberimiz çok korkmuş ve evine dönmüştür. Daha sonra eve gider gitmez uyumuştur. Ancak eşi Hz. Hatice peygamberimizin halinde ona bir şeyler ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 64 görüntüleme

Bildir
Soru
Kays Îbn Sa'd İbn UbadeHz.Kays ibn sa'd ibn ubade kimdir kısaca hayatıSahabi oğlu sahabidir. İsmi Ebu'1-Fadl Kays ibn Sa'd ibn Ubade el Ensari es-Saidi el-Medeni'dir. Annesi Fukeyhe bintu Abid ibn Vu-leym'dir.Kays iri yarı, uzun boylu ve yakışıklı bir kişi idi, ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 69 görüntüleme

Bildir
Soru
Mısırı fetheden sahabiMısır binlerce yıllık varlığını halen sürdüren bir şehirdir. Bu şehir üzerinde birçok medeniyet hakimiyetini sağlamıştır. Mısırda bir çok medeniyet varlığını sürdürmesi sebebiyle de gelişmiş bir medeniyet oluşmuştur. İslamiyet’in bir şehre girmesi farklı şekillerde olmuştur. Bu şekillerden biri de ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 84 görüntüleme

Bildir
Soru
Ebu HureyreHz.Ebu hureyre kimdir kısaca hayatıEbu Hureyre Abdurrahman ibn Sahr ed-Devs'nin ismi konusunda geniş ihtilaflar vardır. Bir rivayete göre cahiliye dönemindeki ismi Abd-i Şems'tir. Rasûlullah (s.a) İslâm'a girince ona Abdurrahman ismini vermiştir. Künyesi Ebu Hureyre'dir. Çünkü o küçükken elbisesinin yeninde ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 82 görüntüleme

Bildir
Soru
Hz alinin eşleri, Hz ali evlilikleriHz. Ali’nin eşlerinden ilki Hz. Fatıma’dır. Bu evlilikten hasan, Hüseyin, Zeynebve Ümmü Gülsüm adında 4 çocuğu olmuştur. Sonrasında Ümmülbenin Binti Hizam ile evlenmiş onsan da Abbas, Cafer, Abdullah ve Osman adında 4 çocuğu olmuştur. 3. ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 59 görüntüleme

Bildir
Soru
Hz Hubeyb ra hayatı kısa bilgiHubeyb bin adiy, peygamber efendimizin Mekke şehrine hicret etmeden önce Müslüman olan bir sahabedir. Hubeyb bin adiy, Allah ve resul yolunda giden kendini tam anlamıyla ibadetlere veren bir sababedir. Öyle ki geceleri kalkar ve sabahlara ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 77 görüntüleme

Bildir
Soru
Ebu Zer el-GıfariHz.Ebu zer el-gıfari kimdir kısaca hayatıBu kıymetli sahabinin ismi Ebu Zer Cündüb ibn Cinade ibn Süf-yan el-Gıfari el-Hicazi'dir. Beni Gıfar kabilesindendir. Hz. Peygamber(s.a) bu kabile hakkında şöyle demiştir: "Gıfara Allah mağfiret etsin." Annesi Ramle bintu Rafika'dır.Ebu Zer, müslümanlığı ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 78 görüntüleme

Bildir
Soru
Varaka bin nevfel Müslüman oldu muVaraka bin nevfel, peygamber efendimizin ilk eşi olan Hz. Hatice’nin amcasının oğludur. Varaka bin nevfel, ilim sahibi olan bir şahsiyetti. Cahiliye döneminde o bir Hristiyandı. İncil ve tevra’tı çok iyi bilen ve okuyan biriydi. Hz. ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 65 görüntüleme

Bildir
Soru
Kaka radiyallahu anh, Hz. Ka'kaKaka olarak bilinen sahabeler den biri olan ve asıl ismi el-ka‘ka‘ b. Amr b. Mâlik et-temimi aslında çok ünlü ve başarılı bir komutandır. El-ka‘ka‘ b. Amr b. Mâlik et-temimi birçok savaşta başarı elde etmiştir. Bu sebeple ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 81 görüntüleme

Bildir
Soru
Zeyd İbn SabitHz.Zeyd ibn sabit kimdir kısaca hayatıTam adı Zeyd ibn Sabit ibn Dahhak el-Ensari el-Hazreci en-Nec-cari el-Medeni'dir. Sahabenin büyüklerinden ve âlimlerinden Zeyd, aynı zamanda vahiy katibidir. Hz. Peygamber (s.a) onun hakkında şöyle demiştir: "Feraiz ilmini en iyi bileniniz Zeyd ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 66 görüntüleme

Bildir
Soru
Genç sahabelerPeygamberimizin çevresinde birçok genç sahabe bulunuyordu. Bu sahabeler, güzel ahlaklı, fedakar ve peygamber efendimize samimi bir şekilde bağlıydılar. Bu genç sahabelerden bir kaçı şunlardır; abdullah bin zübeyr, câfer bin ebîtâlib, osman bin affân, câbir bin abdullah, es’ad bin zürâre, ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 65 görüntüleme

Bildir
Soru
Abdullah İbn AbbasHz.Abdullah ibn abbas kimdir kısaca hayatıSahabi oğlu sahabidir. Hz. Peygamber'in (s.a) amcasının oğludur. Bu ümmetin en büyük âlimidir. İlimde deryadır. İsmi Ebu'l-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdilmuttalib ibn Haşim el-Mekki el-Haşimi'dir. Annesi Lübabe b. el Haris el-Hilaliyye'dir. İbn ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
9 ay 0 Son Cevaplar 66 görüntüleme