Bu konuya oy verebilirsiniz.
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
mumsema
Q:

Haccın vacipleri nelerdir? Dört mezhebe göre

Haccın Vacipleri

Haccın şartları ve rükünleri dışında yerine getirilmesi gerekli birtakım menâsiki daha vardır ki bunların mazeretli veya mazeret­siz terkinden dolayı hac fasit olmaz. Ancak dinen geçerli sayılan bir mazeret olmaksı­zın terk edilen her vacip için keffâret (ceza) ödenmesi gerekir. Bu hususta dinen geçerli sayılan mazeretler ise yaşlılık, aşırı zayıflık, bayılma ve kadınlara ait özel haller gibi semavî (beşeri gücün sınırlarını aşan) en­gellerdir.

* Hanefî mezhebine göre haccın aslî va­cipleri beştir:

1- Safa İle Merve arasında sa’y etmek.
2- Müzdelife’de vakfede bulunmak.
3- Remy-i cimâr (Şeytan taşlamak)
4- Halk (saçları dipten tıraş etmek) veya taksir (saçları kısaltmak)
5-Vedatavafı(Tavaf-ı sader) yapmak

* Mâlikîler’e göre bu vacipler şunlardır:

1- Kudüm tavafı (sahih sayılan görüşe göre)
2– Müzdelife’de vakfede bulunmak.
3- Remy-i cimâr.
4-Halkveya taksîr (yaygın görüşe göre)
5- Mina’da gecelemek.

* Şâfiîler’e göre de beş olan haccın aslî vacipleri şunlardır:

1- Hac mevsimi İçinde ve mîkat denilen mevkiden ihrama girmek.
2- Remy-i cimâr (Şeytan taşlamak).
3- Müzdelifede gecelemek.
4- Minâ’da gecelemek (tercihe şayan bu-lunan görüşe göre),
5- Veda tavafı yapmak

* Hanbelîler’e göre ise bu vaciplerin sayı­sı altıdır:

1- Mîkat denilen yerden ihrama girmek.
2- Müzdelife’de gecelemek.
3- Minâ’da gecelemek.
4- Remy-i cimâr.
5- Halk veya taksir.
6- Veda tavafı.
Bunların dışında bir de haccın birtakım menâsikinin edası esnasında gözetilmesi gereken feri1 vacipler vardır. Her biri ilgili maddelerde genişçe açıklanmış olan bu vacipler “İhramın vacipleri”, “Tavafın vacip­leri”, “Sa’yin vacipleri”, “Arafat’ta vakfede bulunmanın vacipleri”, “Müzdelife’de va­cipler”, ve “Mİna’da vacipler” şeklinde özetlenebilir.

Hac, Umre, Kurban
Cevap yaz: Haccın vacipleri nelerdir? Dört mezhebe göre
Bilgileriniz:
<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">

/* */