Bu konuya oy verebilirsiniz.
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
mumsema
Q:

Haccın Sünnetleri Nelerdir? Maddeler halinde

Haccın Sünnetleri
Dört mezhebe göre

Diğer ibadetlerde olduğu gibi hacda da yapılması sevap ve fazileti artıran, terkedilmesi ise herhangi bir cezayı gerek­tirmeyen menâsik vardır. Farzların ve va­ciplerin dışında kalan bu menâsikin göze­tilmesi ve edası için gayret gösterilmesi, hac ibadetinin kâmil bir şekilde yerine getirilmesi için gereklidir. Özellikle Hz.Peygamber’in “Hac menâsikini benim yaptığım gibi yapınız” (Müslim, Hac, 51) bu­yurması, bu hususa ayrı bir önem kazan­dırmaktadır.

Haccın aslî sünnetleri şunlardır:

1- Kudüm tavafı: Mekke dışından gelen (âfâkî)lerin Kabe’yi selamlamak maksadıy­la geciktirmeksizin tavaf etmeleri Hanefî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet­tir. Mâlikîler’e göre bu tavaf vaciptir.
2- Hac Hutbeleri: Fakihlerin çoğunluğu­na göre üç yerde, Şâfiîler’e göre ise dört yerde hutbe okunması sünnettir.
Birinci Hutbe: Hanbelîler’in dışındaki üç mezhebe göre, zilhicce ayının 7. günü Mekke’de Harem-i Şerifte okunur. Bu hutbede haccın hükümleri ile ilgili bilgiler verilir.
İkinci Hutbe: Arefe günü (9 zilhicce) Ara­fat’ta namazdan önce okunur. Bu hutbe dört mezhebe göre de sünnettir. Bu hut­bede Özellikle Arafat vakfesi ve onu takip eden menâsik İle ilgili bilgiler verilir. Mü­minler çalışmaya ve ibadete teşvik edilir.
Üçüncü Hutbe: Hânefîler’e ve Mâlikîler’e göre Kurban bayramının 2. günü (11 zilhic­ce), Şâfiîler’e ve Hanbelîler’e göre Kurban bayramının 1. günü Mİna’da okunur.
Dördüncü Hutbe: Şâfiîler’e ve Hanbelî­ler’e göre sünnet olan bu hutbe bayramın 2. günü Mina’da okunur.
3- Arefe gününün öncesindeki gece Mina’da gecelemek ve orada 5 vakit nama­zı edâ etmek. Bu hususun sünnet olduğun­da bütün mezhepler görüşbirliği içindedir­ler.
4- Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek.
5- Bayram günleri Mina’da gecelemek. Hanefîler’e göre sünnet olan bu husus diğer üç mezhebe göre vaciptir ve maze­retsiz olarak gecelemeyi terkedenlerin fidye ödemeleri gerekir.
6- Tahsib. Hac menâsikinin edâ edildiği son durak olan Mina’dan Mekke’ye dönüş­te “Muhassab” veya “Ebtah” denilen ve bugün Hacûn olarak bilinen vadide bir müddet dinlenmek Hanefîler’e göre sün­net, diğer mezheplere göre müstehaptir.
Bu aslî sünnetlerin dışında hac menâsikinin edasına bağlı birtakım fer’î sünnetler daha vardır. Her biri ilgili madde­lerde ele alınmış olan bu sünnetler: “İhra­mın sünnetleri”, “Tavafın sünnetleri”, “Müzdelife vakfesinin sünnetleri”, “Mina ve remy-i cimârın sünnetleri” ve “Zemzemle ilgili sünnetler” şeklinde özetlenebilir.

Hac, Umre, Kurban
Cevap yaz: Haccın Sünnetleri Nelerdir? Maddeler halinde
Bilgileriniz:
<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">

/* */