Bu konuya oy verebilirsiniz.
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
mumsema
Q:

Hac ibadeti ile ilgili Bilgiler

HAC İBADETİ VE ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ KISACA

Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi:  hac ibadeti ile ilgili bilgi kısaca.jpg
Görüntüleme: 57
Büyüklüğü:  87.3 KB (Kilobyte)

İslam’ın beş temel şartından biride hac’dır.
Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınan hac ibadeti “ihrama girerek ve ibadet maksadıyla, senenin belli günlerinde, Arafat’ta bir müddet durmak ve Kâbe-i Muazzamayı ziyaret etmektir.” Haccın farziyyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. İnkâr etmek küfre götürür.

Hem bedeni ve hemde mali bir ibadet olan Hac; akıllı, zengin hür, sıhhatli ve erginlik çağına gelmiş erkek ve kadın her müslümana ömründe bir defa farzdır. Kendisine hac farz olan bir mümin yolculuk şartları müsait olduğu an, bu kutsi vazifeyi yerine getirme hususunda acele etmelidir. Çünkü kâinatın efendisi Hz. Muhammed (s) şöyle buyurmuşlardır. “Kim hac etmek istiyorsa, acele etsin

Ayet-i kerimede Allah şöyle buyurmuştur. “…. Oraya gitmeye gücü yeten her kimsenin O Beyt’i hac etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse (küfrederse) şüphesiz Allah alemlerden müstağnidir.”(1)

Ebu Hureyre (RA)’ den rivayet edilmiştir ki “Allah Resulüne: hangi amelin daha faziletli olduğu sorulunca şöyle buyurdu. Allaha ve Resulüne iman, sonra hangisi denildi. Allah yolunda cihat buyurdu. Sonra hangisi sorusuna ise “mebrur hac” cevabını vermiştir.” (2)

Bu ayet ve hadisin kesin emrine uyarak, dünyanın her yerinden gelerek coğrafyaları farklı, dilleri, ırkları, renkleri farklı milyonlarca mümin tek vücut halinde, ihlasla, samimiyetle ve göz yaşları içinde merhameti bol olan alemlerin Rabbine sığınmaları ve rahmetine, mağfiretine koşmaları muhteşem bir rahmani tablodur.
Mahşerin bir nevi provası olan, mukaddes beldelerdeki müslümanlar, Rablerine kul olmanın, onun emrine muti olmalarının verdiği zevk, şevk ve heyecanla bu kutsu vazifeyi ifa etmenin huzuru ve mutluluğu içindedirler. Oraya gelen hacılar ihsanı bol olan Cenabı Hakkın Aziz, seçkin misafirleridirler. Onun engin rahmetinden, mağfiretinden çokça istifade ederler.

Hac dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan müminler arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirir. Hac bir nevi müminlerin bir kongresidir. Tanışma, kaynaşma, rahmani duygu ve düşüncelerin doruğa çıktığı ve bütün müminlerin lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyerek, büyük davete icabet etmeleri, tanışıp görüşmeleri, ekonomik bakımdan bütünleşmelerine, düşmanları karşısında tek saf halinde yardımlaşmalarına zemin hazırlayarak şu ayetteki mana tecelli eder. “İnsanları hacca davet etki, gerek yaya olarak ve gerekse uzak yollardan gelen çeşitli vasıtalarla sana varsınlar, Böylece onlar dünyevi ve uhrevi menfaatlerini görsünler ve belli günlerde rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken, Allah’ın adını ansınlar, siz de onlardan yiyin yoksula ve fakire yedirin”(3)
—————————-
1- Al-i İmran. 97
2- Buhari, cihad, müslim, iman
3- Hacc 27–28

Hac, Umre, Kurban
Cevap yaz: Hac ibadeti ile ilgili Bilgiler
Bilgileriniz:
<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">

/* */